Vem kan teckna en inkomstförsäkring?

Grundregeln för att få teckna en inkomstförsäkring är att du ska vara medlem i en a-kassa och ha en tillsvidareanställning. Dessutom ska du vara bosatt i Sverige och inte känna till någon risk att bli uppsagd i nuläget. Det kan också finnas en åldersgräns för att teckna försäkringen.

Utöver detta kan inkomstförsäkringar ha ytterligare krav för vem som kan teckna försäkringen. Till exempel är inte alla inkomstförsäkringar öppna för egenföretagare eller chefer. Vill du teckna inkomstförsäkring via ett fackförbund måste du även uppfylla förbundets krav för att bli medlem.

Därför är det viktigt att jämföra inkomstförsäkringarnas villkor innan du bestämmer dig.

Jämför inkomstförsäkringar

Kan man teckna inkomstförsäkring utan att vara med i ett fackförbund?

Ja, du kan teckna en privat inkomstförsäkring utan att bli medlem i ett fackförbund. Du kan då teckna inkomstförsäkringen direkt via försäkringsbolaget. Du behöver dock fortfarande uppfylla de villkor som gäller för att teckna inkomstförsäkring. Det kan till exempel vara att du behöver vara medlem i en a-kassa.

Tips! Som medlem i ett fackförbund får du också andra förmåner än inkomstförsäkring. Fundera därför på om det är mer prisvärt för dig att gå med i ett fackförbund än att teckna en inkomstförsäkring privat.

Även du som är medlem i ett fackförbund kan ha nytta av en privat inkomstförsäkring. Till exempel ger vissa fackförbunds inkomstförsäkringar bara ersättning ett mindre antal dagar. Då kan du komplettera den med en privat inkomstförsäkring som ger dig ersättning för fler dagar.

Tänk på! Du får inte mer ersättning för att du har flera inkomstförsäkringar. En privat inkomstförsäkring kan bara komplettera din fackliga inkomstförsäkring om den fackliga inte räcker till.

En del fackförbund erbjuder inte någon inkomstförsäkring alls. Även då är privat inkomstförsäkring ett bra alternativ.

Hitta bästa privata inkomstförsäkringen

Kan man teckna inkomstförsäkring som egenföretagare?

Ja, det finns både privata och fackliga inkomstförsäkringar som du kan teckna som egenföretagare. Många fackförbund har också andra förmåner för företagare som kan ge stöd till din firma.

Vissa inkomstförsäkringar för egenföretagare ställer förutom de vanliga villkoren ytterligare krav på firman för att få teckna inkomstförsäkring. Till exempel kan det finnas krav på hur länge företaget ska ha varit igång och hur företagets ekonomi ser ut.

Du som driver en enskild firma kan inte bli uppsagd på samma sätt som en anställd. Men om företaget inte går som du har tänkt är det bra att ha en inkomstförsäkring att falla tillbaka på.

Inkomstförsäkring för egenföretagare

Kan man teckna inkomstförsäkring utan att att vara medlem i a-kassan?

Nej, a-kassan är ett grundkrav för att du ska kunna teckna en inkomstförsäkring. Många försäkringsgivare kräver dessutom att du är medlem i en specifik a-kassa för att få teckna deras inkomstförsäkring.

Oavsett om du tecknar inkomstförsäkring eller inte får du betydligt mer ersättning genom medlemskap i a-kassa än om du inte är det.

Behöver man verkligen en inkomstförsäkring?

Framför allt är det din lön som avgör om du behöver inkomstförsäkring eller inte. Om a-kassan inte kan ge dig full ersättning kan det innebära att du måste förändra din livsstil om du skulle förlora jobbet. En inkomstförsäkring ger därför extra ekonomisk trygghet om du skulle bli arbetslös.

Även din anställning, ekonomi och situation på arbetsmarknaden spelar in i hur sannolikt det är att du kommer att behöva en inkomstförsäkring.

Faktorer som avgör om du behöver inkomstförsäkring

  • Din lön. Om du tjänar mer än 33 000 kronor behöver du inkomstförsäkring för att kunna få ut mesta möjliga ersättning. Tjänar du mellan 27 500 och 33 000 kronor täcker a-kassan din ersättning de första 100 dagarna, men därefter behöver du inkomstförsäkring för att fortsätta få full ersättning. Detta gäller tillfälligt fram till 3 januari 2021, efter det blir taket i stället 25 025 kronor dag 1–100 och 20 900 kronor dag 101–300.
  • Din arbetssituation. Har du varit anställd en kortare tid löper du större risk att bli av med ditt jobb, och därför är det bra att ha en inkomstförsäkring att falla tillbaka på. Men även om du har en tryggare anställning är du inte helt skyddad från att bli arbetslös.
  • Din buffert. Om du har sparat ihop pengar för oförutsedda kostnader har du större möjlighet att klara dig några månader utan inkomst, även om du inte har en inkomstförsäkring.
  • Arbetsmarknaden. En del kompetenser är mer efterfrågade på arbetsmarknaden än andra. Detta styr dina chanser att hitta ett nytt jobb och därmed även tiden du behöver ersättning.

Tänk på! Ingen är garanterad att få behålla sitt jobb för alltid. En inkomstförsäkring ger därför extra trygghet för alla oavsett anställning.

Om du tjänar mindre än 20 900 kronor ger a-kassan dig full ersättning enligt de vanliga reglerna, och därför behöver du inte någon inkomstförsäkring.

Jämför inkomstförsäkringar

Smart att komplettera a-kassans låga ersättning med en inkomstförsäkring

När du blir arbetslös får du ersättning från a-kassan baserat på din tidigare inkomst. A-kassan har dock ett tak som gör att du inte kan få mer än en viss summa per ersättningsdag. Detta gör att du inte alltid kan få upp till 80 procent av din inkomst enbart med a-kassa.

En inkomstförsäkring täcker det glappet som uppstår mellan a-kassans tak och full ersättning. Inkomstförsäkring kan på så sätt ses som ett komplement till a-kassan. 

Exempel: Lea har blivit uppsagd från sitt jobb och ansöker om ersättning från a-kassan. Hennes senaste lön var 35 000 kronor i månaden. Eftersom hon är medlem i a-kassan får hon 26 400 kronor i månaden i ersättning. Men Lea har dessutom har en inkomstförsäkring via sitt fackförbund. Då får hon utöver detta 1 600 kronor i månaden via inkomstförsäkringen. Totalt får hon alltså 28 000 kronor i månaden under den tid hon är arbetslös, vilket motsvarar 80 procent av hennes tidigare lön.

Räkna ut vilken ersättning du kan få med en inkomstförsäkring

Din a-kassa beräknas utifrån din genomsnittliga lön under de senaste tolv månaderna. Du kan dock aldrig få mer än en viss summa per ersättningsdag och månad.

De första 100 dagarna är det högsta du kan få från a-kassan ungefär 26 400  kronor per månad före skatt. Därefter sjunker ersättningen till 16 720 kronor i månaden före skatt

Inkomstförsäkringen ger det som saknas hos a-kassans ersättning för att du ska få full ersättning. Den ersättningen är alltså mindre de första 100 dagarna och högre de senare delen av ersättningsperioden.

Inkomstförsäkringen tillsammans med a-kassan täcker upp till 80 procent av din inkomst de första 200 ersättningsdagarna. De sista 100 dagarna kan du få högst 70 procent av din inkomst.

Exempel: Om din lön har varit 33 000 kronor kan a-kassan ge dig 26 400 kronor i månaden före skatt i 100 dagar. Detta motsvarar 80 procent av lönen. Dag 101–200 får du 16 720 kronor från a-kassan och ungefär 9 680 kronor från inkomstförsäkringen. Dag 201–300 är a-kassans ersättning fortfarande 16 720, men inkomstförsäkringens sjunker till cirka 6 380 kronor i månaden.

Hur länge kan man få ersättning från inkomstförsäkringen?

När du blir beviljad a-kassa påbörjas en ersättningsperiod på 300 dagar. Under dag 1–100 täcker a-kassan det mesta av din ersättning, medan den är mindre under dag 101–300. Om det finns en marginal ersätts denna av din inkomstförsäkring för de dagar som inkomstförsäkringen gäller.

Tänk på! Du blir inte automatiskt beviljad ersättning när du blir utan jobb. Vid exempelvis egen uppsägning krävs det att du har giltiga skäl att säga upp dig från ditt arbete. 

Hur många dagar inkomstförsäkringarna ger ersättning varierar mellan olika fackförbund och försäkringsbolag. Vanligtvis kan du få ut ersättning i 100–150 dagar, men det finns också inkomstförsäkringar som ger upp till 200 och 300 dagar.

Antalet dagar som ingår och möjligheten att utöka dagarna med tilläggsförsäkringar är en bra sak att tänka på när du jämför och väljer inkomstförsäkring.

Tänk på! De första sex dagarna som du är arbetslös är vanligtvis karensdagar. Det innebär att du inte får någon ersättning förrän efter de sex dagarna har gått.

En tilläggsförsäkring kan ge dig ersättning under hela perioden

De flesta inkomstförsäkringar ger möjligheten att teckna tilläggsförsäkringar. De ger dig möjligheten att maximera din ersättning om de ordinarie villkoren inte räcker till.

Om din inkomstförsäkring inte täcker hela ersättningsperioden på 300 dagar kan en tilläggsförsäkring ge dig fler ersättningsdagar, upp till det maximala antalet 300 dagar.

Vanliga inkomstförsäkringar har ett tak för hur hög lön du kan försäkra. Om du tjänar mer än din inkomstförsäkrings maxlön kan en tilläggsförsäkring höja ersättningstaket, så att du kan få ut full ersättning för din inkomst.

Tänk på! Det är inte alla inkomstförsäkringar som täcker hela 300-dagarsperioden. Därför kan du behöva teckna tilläggsförsäkringar för att få ut ersättning för alla dagar.

Hitta en tilläggsförsäkring