Accept

4.6

Vårt omdöme om Accept

Accepts inkomstförsäkring kan du teckna oavsett vad du jobbar med, så länge du är antingen tillsvidareanställd eller egenföretagare. Du kan både teckna den som en privat inkomstförsäkring, och som ett komplement till den inkomstförsäkring du har via ditt fackförbund. När du tecknar försäkringen ingår även en jobbsökartjänst som underlättar för dig att hitta nytt arbete. 

Däremot finns det en hel del krav som du eller ditt företag måste uppfylla för att du ska kunna teckna inkomstförsäkringen. Dessa krav skiljer sig från många fackliga inkomstförsäkringar, som främst ställer krav på hur mycket du ska ha arbetat för att ta ut ersättning.

Fördelar
 • Passar både företagare och anställda
 • Räcker upp till hela a-kasseperioden
 • Jobbsökartjänst ingår
Nackdelar
 • Hårda krav för att teckna försäkringen
Gå till Accept

Hur hög ersättning kan jag få från Accept?

Du kan försäkra en lön på upp till 85 000 kronor i månaden med Accepts inkomstförsäkring. Ersättningen är alltid högst 80 procent av den lön som din ersättning baseras på. Om du till exempel tjänar 30 000 kronor i månaden, kan a-kassan och inkomstförsäkringen ge dig 80 procent av den lönen i ersättning.

Tjänar du mer än 85 000 får du dock ändå högst 80 procent av 85 000 kronor i ersättning.

Exempel: Pia tjänade 35 000 kronor i månaden innan skatt. Med Accepts inkomstförsäkring kan hon därför få cirka 20 000 kronor i ersättning efter skatt den första tiden om hon är arbetslös, varav 14 500* kronor från a-kassan och 5 500 kronor från inkomstförsäkringen.

Förutom ersättningen får du också tillgång till jobbsökartjänsten Auranest under ett år, som Accept samarbetar med. Med Auranest kan du sprida ditt CV på flera olika jobbsökarsidor, och på så sätt öka dina chanser att hitta ett nytt jobb. Auranest är gratis för dig som har Accepts inkomstförsäkring.

Få hjälp vid uppsägning med tilläggsförsäkring

Accept erbjuder ingen tilläggsförsäkring som låter dig försäkra en lön över 85 000 kronor i månaden. 

Däremot har Accept en tilläggsförsäkring som hjälper dig vid felaktig uppsägning. Du kan få rådgivning och hjälp med förhandling från experter. Du kan även få ersättning för kostnader om tvisten utreds eller går till rätten. Du kan använda uppsägningstvistsförsäkringen tidigast 6 månader efter att du har tecknat den.

*Exemplet utgår från a-kassans vanliga maxtak. Under 2020 har detta tak höjts tillfälligt.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
85 000 kr/mån -

Hur länge ger Accept ersättning?

Du kan själv välja om du vill kunna få ersättning i 120 eller 300 dagar.

Om du tror att du inte kommer att vara arbetslös så länge, kan du välja en ersättningsperiod på 120 dagar. Det motsvarar strax över fem månader med ersättning.

Om du tror att det kan bli svårt för dig att hitta ett nytt arbete, kan du teckna en inkomstförsäkring som kompletterar a-kassan i alla 300 dagar. Då har du säkrat din inkomstbaserade ersättning för cirka 13 månaders arbetslöshet.

Tips! Har du redan en facklig inkomstförsäkring med färre än 300 dagar, kan du förlänga antalet dagar med Accepts inkomstförsäkring.

Den ordinarie inkomstförsäkringen räcker upp till hela a-kassans ersättningsperiod. Därför finns det ingen tilläggsförsäkring som ger fler dagar med ersättning. Däremot kan du använda Accepts inkomstförsäkring för att komplettera en facklig inkomstförsäkring som har färre dagar.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
300 dagar -

Vilka villkor har Accept?

Villkoren för att teckna Accepts inkomstförsäkring skiljer sig lite beroende på om du är anställd eller driver eget företag. Det gemensamma för alla är dock att du måste bo i Sverige, vara medlem i en svensk a-kassa och ha en inkomst som överskrider a-kassans tak på 25 000 kronor.

Tillsvidareanställd

Du behöver ha varit tillsvidareanställd i minst 12 månader innan du kan teckna inkomstförsäkringen. Du ska även omfattas av lagen om anställningsskydd, och du får inte ha fått något varsel om att din anställning kommer att upphöra.

Därefter måste det gå minst 12 månader sedan du tecknade inkomstförsäkringen för att du ska kunna få ersättning från den.

Egenföretagare

Är du egenföretagare ska ditt företag ha varit verksamt under 24 månaders tid, utan att du har behövt ta ut a-kassa. Företaget får inte ha haft betalningsanmärkningar eller ansökt om rekonstruktion de senaste fem åren, och du själv får inte ha haft del i någon konkurs sedan fem år tillbaka.

Plusförsäkring

Accept erbjuder en så kallad plusförsäkring till dig som redan har en inkomstförsäkring som räcker i mindre än 300 dagar via ditt fackförbund. Genom att teckna plusförsäkringen kan du få full ersättning under hela a-kassans ersättningsperiod, även om din fackliga inkomstförsäkring inte räcker till.

Exempel: Irene har en inkomstförsäkring genom sitt fackförbund som räcker i 100 ersättningsdagar. Hon väljer att teckna Accepts inkomstförsäkring som ett komplement. När hon blir arbetslös kan hon då få ersättning från både a-kassan och inkomstförsäkringen i mer än 100 dagar, om hon skulle bli arbetslös en längre tid.

Samma villkor gäller för plusförsäkringen som övriga varianter av Accepts inkomstförsäkringar. Något att tänka på är dock att plusförsäkringen tar vid där din fackliga inkomstförsäkring slutar. Om din fackliga inkomstförsäkring räcker i 100 dagar, får du ersättning från Accepts inkomstförsäkring först från dag 101.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Så länge du är medlem i en svensk a-kassa kan du teckna Accepts inkomstförsäkring och få ersättning från den vid arbetslöshet. Det spelar alltså ingen roll vilken a-kassa som du är medlem i.

Villkor för att omfattas av försäkringen
 • Tillsvidareanställd sedan 12 månader eller egenföretagare sedan 24 månader
 • Medlem i en svensk a-kassa
 • Bosatt i Sverige
 • Arbetar i Sverige
 • Under 55 år
Villkor för att få ersättning
 • Du ska ha haft inkomstförsäkringen i minst 12 månader om du är anställd, och 18 månader om du är egenföretagare.
 • Du har inte fyllt 62 år.
 • Plusförsäkringen: Du har använt alla ersättningsdagar hos din fackliga inkomstförsäkring

Vad kostar inkomstförsäkringen från Accept?

Priset på Accepts inkomstförsäkring beror på en rad olika faktorer. Till exempel spelar det in om du tecknar försäkringen som tillsvidareanställd eller egenföretagare, samt om du är medlem i ett fackförbund eller inte. Du behöver också ange ditt medborgarskap och din utbildningsnivå för att beräkna priset för just din inkomstförsäkring.

Kontakta Accept

Du kan kontakta Accept både på telefon och via e-post om du har frågor om deras inkomstförsäkring. De har öppet några timmar under vardagarna, men inte på helgen. Accept finns även på Linkedin, men inte på vare sig Facebook eller Twitter.

Kanal Länk
Chat -
E-post Skicka e-post
Facebook
Telefon Ring 08-6292490
Twitter
Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

Skriv ett omdöme

Omdömen om Accept

Accept har inga omdömen ännu