Akavia inkomstförsäkring

4.3

Vårt omdöme om Akavias inkomstförsäkring

Akavia bildades den 1 januari 2020 när Jusek och Civilekonomerna slogs ihop, och de erbjuder en inkomstförsäkring till sina nya medlemmar. Med det höga inkomsttaket på 80 000 kronor har alla yrkesverksamma medlemmar ett tryggt skydd för eventuellt arbetslöshet. Det går också att teckna tillägg som försäkrar en högre lön eller ger fler ersättningsdagar.

För att få ersättning behöver du uppfylla några fler villkor än de grundläggande. Dels måste du vara medlem i Akademikernas a-kassa för att inkomstförsäkringen ska gälla dig, dels måste du ha arbetat i minst 12 månader snarare än 6 månader.

Fördelar
  • Gäller anställda och egenföretagare
  • Kan utökas till hela ersättningsperioden
  • Inkomsttaket kan höjas med tillägg
Nackdelar
  • Hårdare villkor för ersättning
Gå till Akavia

Hur hög ersättning ger Akavias inkomstförsäkring?

Akavias inkomstförsäkring kan komplettera din a-kassa om du blir arbetslös, så att du får upp till 80 procent av den lön du hade tidigare. Inkomsttaket ligger på 80 000 kronor, vilket innebär att du som tjänar 80 000 kronor i månaden eller mindre kan få full arbetslöshetsersättning med Akavias inkomstförsäkring.

Exempel: Med en lön på 80 000 kronor får du ändå bara 26 400 kronor före skatt från a-kassan den första tiden som arbetslös. Akavias inkomstförsäkring lägger till cirka 37 600 kronor till denna ersättning. Därefter görs ett schablonavdrag enligt skattetabell, så att den slutliga ersättningen motsvarar ungefär 80 procent av den nettolön du hade när du arbetade.

Få högre ersättning med tilläggsförsäkring 

Om du tjänar mer än 80 000 kronor i månaden räcker inkomstförsäkringen inte till att ge dig full ersättning. Då kan du teckna en tilläggsförsäkring som höjer taket till högst 140 000 kronor, så att din lön är fullt försäkrad.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
80 000 kr/mån 140 000 kr/mån

Hur länge får man ersättning från Akavias inkomstförsäkring?

Med Akavias inkomstförsäkring får du kompletterad ersättning i upp till 120 dagars arbetslöshet. Under den tiden täcker inkomstförsäkringen alltså upp för det glapp som uppstår mellan a-kassans tak och 80 procent av din tidigare lön.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Vill du kunna få full ersättning i fler dagar, kan du teckna Tilläggsförsäkring tid till din inkomstförsäkring. Då fortsätter inkomstförsäkringen att ge dig extra ersättning under resten av a-kassans ersättningsperiod, så länge du är arbetslös.

Det innebär alltså upp till 80 procent av lönen dag 1–200 och upp till 70 procent dag 201–300.

Tänk på! Tilläggsförsäkring tid går bara att teckna till och med det år du fyller 60 år.
Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
120 dagar 300 dagar

Vilka villkor har Akavias inkomstförsäkring?

Du som går med som yrkesverksam medlem i Akavia omfattas av Akavias inkomstförsäkring, oavsett om du är anställd eller egenföretagare. Du kan bli medlem om du är jurist, ekonom, kommunikatör, IT-akademiker, personalvetare eller samhällsvetare.

Inkomstförsäkringen gäller också för dem som tidigare var medlemmar i Jusek eller Civilekonomerna och omfattades av deras inkomstförsäkringar.

Tips! Du som varit medlem i Jusek eller Civilekonomerna sedan innan sammanslagningen omfattas redan av Akavias inkomstförsäkring.

Du kan ansöka om ersättning först när du har haft inkomstförsäkringen i 12 månader. Dock kan du tillgodoräkna dig medlemstid från ett annat fackförbund med inkomstförsäkring, om det inte varit något avbrott emellan. Samma sak gäller för a-kassa om du har bytt från en annan a-kassa till Akademikernas a-kassa.

Du måste också ha arbetat minst 12 av de senaste 18 månaderna för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen.

Tänk på! Arbetsvillkoret för Akavias inkomstförsäkring är högre än a-kassans arbetsvillkor. 

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Du måste vara medlem i Akademikernas a-kassa för att få ersättning från Akavias inkomstförsäkring. Du kan välja att gå med i Akademikernas a-kassa i samband med att du går med i Akavia och därmed ansluts till inkomstförsäkringen.

Villkor för att omfattas av försäkringen
  • Yrkesverksam medlem i Akavia (tidigare Jusek eller Civilekonomerna)
  • Under 65 år
Villkor för att få ersättning
  • Du ska ha haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du är medlem i Akademikernas a-kassa och uppfyller deras krav för ersättning.
  • Du ska ha arbetat minst 12 månader under den senaste 18-månadersperioden.

Vad kostar inkomstförsäkringen från Akavia?

När du går med i Akavia kan du välja att även bli medlem i Akademikernas a-kassa. I så fall får du betala en gemensam avgift där även Akavias inkomstförsäkring ingår. Går du inte med i a-kassan utan väljer den lägre medlemsavgiften till Akavia ingår inte heller inkomstförsäkringen.

Tänk på! Se till att du betalar rätt avgift till Akavia, så att både a-kassan och inkomstförsäkring ingår.

Förbundet tillämpar en ordinarie avgift som gäller både anställda och egenföretagare. Har du en tillfälligt lägre inkomst, bor utomlands eller har en utländsk arbetsgivare är din medlemsavgift lägre. Detsamma gäller också för advokater som har egen firma eller är delägare.

Väljer du till någon av tilläggsförsäkringarna betalar du en extra avgift för dem.

Kontakta Akavia

Du kan kontakta Akavia via deras telefonväxel eller mejladress. Det kan du göra för mer information om deras förmåner, däribland Akavias inkomstförsäkring.

Dock är det Saco Folksam Försäkrings AB du bör kontakta för specifika frågor om inkomstförsäkringen, till exempel gällande din ersättning. Det är de som har hand om de flesta Saco-förbundens inkomstförsäkring.

Kontaktuppgifter till Saco Folksam Försäkrings AB
0770-78 20 50
kundservice@inkomstforsakring.com
Saco Folksam Försäkrings AB: Akavia inkomstförsäkring

Kanal Länk
Chat -
E-post Skicka e-post
Facebook Gå till Facebook
Telefon Ring 010-3037500
Twitter Gå till Twitter
Mer information
Skriv ett omdöme

Omdömen om Akavia

Akavia har inga omdömen ännu