Artiklar om inkomstförsäkringar

Liten utdelning av forskarutbildning

Hur högt värderas en forskarexamen när arbetsgivaren sätter din lön? Inte särskilt högt, åtminstone inte på kort sikt, visar en undersökning från Universitetskanslerämbetet. Bara i ett fåtal branscher verkar forskarutbildningen göra märkbar skillnad för lönen, skriver Publikt. Universitets…

Arbetsförmedlingens kontor kan öppnas igen

Regeringen, Centern och Liberalerna vill stoppa nedläggningen av Arbetsförmedlingens lokala kontor. I förhandlingarna om ett nytt regleringsbrev ser man över lösningar för hur myndighetens verksamhet i fortsättningen ska vara tillgängliga på landsbygden, skriver Publikt. I riksdagens budge…

Stora vårdbesparingar väntar år 2020

Få regioner klarar årets sjukvårdsbudget, och så gott som alla regioner kommer att göra besparingar under 2020. Bland annat kommer man att hålla tillbaka antalet nyanställningar och förändra arbetssätt, och på vissa områden även skära ner på personal, skriver Vårdfokus. Enligt en enkät som…

Stigande arbetslöshet i flera län

Arbetslösheten i Sverige stiger enligt färsk statistik från oktober månad. Arbetsförmedlingens expert pekar på flera olika orsaker till ökningen, och den skillnad som finns mellan olika delar av landet, skriver Arbetet. Enligt Arbetsförmedlingens statistik för oktober har arbetslösheten st…

Arbetsgivare godtar inte 3 procent löneökning

Fackförbunden inom industribranschen har nu lämnat sina lönekrav inför 2020. Men arbetsgivarna tycker att kraven är orealistiska med tanke på läget i världsekonomin, skriver Arbetsvärlden. I måndags presenterade industrifacken sina krav på löneökningar i avtalsrörelsen. Industriförbunden ä…

Arbetsförmedlingens uppdrag kan gå till kommuner

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark tillsätter en utredning som ska undersöka om kommuner kan ta över delar av Arbetsförmedlingens uppdrag. Arbetet skriver att det finns juridiska frågetecken, och att kritiker efterfrågar snabbare lösningar. I och med nedläggningen av 130 lokala kontor i S…

Kommunal säger nej till LO-samordning

Fackförbunden inom LO har precis kommit överens om att samordna sig inför avtalsrörelsen om nya löner 2020. Men förbundet Kommunal har meddelat att de ställer sig utanför denna samordning. Enligt Arbetet beror det på att förbundet inte får stöd från LO i sina lönekrav för yrkesutbildade ny…

Fler unga är arbetslösa

På flera håll i Sverige har arbetslösheten bland ungdomar ökat, för första gången sedan 2013. Unga med osäkra anställningar utgör en stor del av de inskrivna på Arbetsförmedlingen under september, skriver Arbetet. Under sommaren ökade arbetslösheten i Sverige. 353 000 personer var inskrivn…

Transport informerar om inkomstförsäkringen

Fackförbundet Transport genomför en kampanj för att informera om den inkomstförsäkring som de erbjuder sina medlemmar. Det är viktigt att facket informerar om vilken ersättning a-kassan egentligen ger och vilken skillnad inkomstförsäkringen kan göra, skriver Transportarbetaren. Transports …

Stress på jobbet ökar utbrändheten bland unga

En arbetsvecka innebär hög stress för många unga tjänstemän. Samtidigt är det viktigt för tjänstemännen med balans mellan karriären och fritiden. Det visar uppgifter som redovisas i Unionens nya undersökning, skriver Kollega.  Allt fler unga blir utbrända på jobbet Undersökningen som prese…