Artiklar om inkomstförsäkringar

Brister i regeringens arbetsmarknadsbudget 2022

I regeringens budget för 2022 vill man rikta fokus på att minska både långtidsarbetslösheten och den ökande kompetensbristen. Men flera fackförbund anser att det saknas viktiga besked i regeringens budgetnyheter för att de ska kunna genomföras på ett lyckat sätt, skriver Arbetsvärlden. Igå…

Fackförbund vill ha ny kollektivavtalad a-kassa

Regeringen ska tillsätta en utredning kring en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring som Svenskt Näringsliv, Kommunalarbetarförbundet, PTK och IF Metall har kommit överens om, skriver Arbetsvärlden. Svenskt Näringsliv har tillsammans med Kommunalarbetarförbundet, IF Metall och PTK kommi…

Många tjänstemän vill fortsätta arbeta på distans

Distansarbete uppskattas av många tjänstemän. En undersökning som Novus gjort på uppdrag av TCO visar att majoriteten av tjänstemännen vill fortsätta att arbeta på distans minst en dag per vecka.  Samtidigt tror flera chefer att de som arbetar hemma missgynnas, skriver Publikt. Under coron…

Minskad arbetslöshet i hela Sverige

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att nivån på arbetslösheten har varit stabil under sommaren. Men framför allt i juli månad minskade den märkbart i alla län. 408 000 arbetslösa var inskrivna på Arbetsförmedlingen i slutet vid månadsskiftet juli–augusti. Det skiljer nästan 70 000 frå…

Konkurserna ökar inom hotell och restaurang

Inom Hotell och restaurangs område har konkurserna ökat den senaste månaden. En orsak är att många som arbetat där söker sig till nya branscher efter pandemin och dess konsekvenser för serviceyrken, skriver Hotellrevyn. Antalet konkurser ökar inom branschen hotell och restaurang. Förra mån…

1 av 3 kan tänka sig flytta norrut för jobb

Svårt att få jobb? Att se sig om norrut i Sverige kan vara lösningen. Stora etableringar i Norrbotten och Västerbotten gör att behovet av ny arbetskraft växer kraftigt, skriver Arbetet. I juli 2020 nådde arbetslösheten sin högsta punkt. Sedan dess har den sjunkit, och mot slutet av juni i …

Digitaliseringsprojekt ska göra det lättare att byta yrke

Åtta myndigheter har fått i uppdrag att ta skapa möjligheter för olika digitala lösningar som ska underlätta byte av yrkesbana. Det ska förbättra förutsättningarna för den enskilde individen på arbetsmarknaden samtidigt som det blir enklare för arbetsgivare att hitta rätt kompetens, skrive…

Sveriges Ingenjörer: Vårt överskott går till inkomstförsäkringen

Sveriges Ingenjörer kommer att kunna sänka sin tillfälligt höjda medlemsavgift tidigare än planerat. De extra pengar som kommit in kommer att användas som reserv till förbundets inkomstförsäkring, skriver Ingenjören. Under pandemin höjde fackförbundet Sveriges Ingenjörer medlemsavgiften ti…

Arbetsförmedlingen: Ojämn återhämtning på arbetsmarknaden

Även om arbetsmarknaden ser allt ljusare ut väntas fortfarande långvariga effekter efter pandemin. Framför allt är antalet långtidsarbetslösa fortsatt högt. Det kvarstår också flera osäkerheter kring hur marknaden kommer fortsätta utvecklas de kommande åren, berättar Arbetsförmedlingen. Un…

Förslag klara för ändrade arbetsrättsregler

I veckan har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterat förslaget på ändringar som ska göras i arbetsrätten. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kallade förändringarna den största reformen i modern tid på Sveriges arbetsmarknad. Förslagen skickas på remiss och planen är att de s…