Artiklar om inkomstförsäkringar

TCO:s ordförande blir ny arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson lämnar sin post för en ny roll som EU-kommissionär. Ny minister blir Eva Nordmark, nuvarande ordförande för TCO. Eva Nordmark är glad över det nya uppdraget och kommer bland annat att fokusera på att hantera omställningarna på Arbetsförmedlingen, skriv…

Industrins lönesättningsmodell ifrågasätts

Industriavtalet, som bestämmer hur förhandlingar om löneökning ska gå till, får kritik från flera håll. Enligt Dagens arbete finns argument både för och mot den nuvarande ordningen, och LO med fackförbund anar att samförståndet kring industriavtalet kommer att spricka framöver. Det så kall…

Arbetsförmedlingen ordnar jobbmässa online

Arbetsgivare inom fjällnäringen kommer under morgondagen att delta i en digital jobbmässa som Arbetsförmedlingen ordnar. Arbetssökande deltar i träffen online och får möjlighet till snabbintervjuer med arbetsgivarna. Det digitala formatet medför ett flertal fördelar för de arbetssökande, s…

Löneökning löser inte lärarbristen

Kommuner runt om i landet erbjuder extra lön till nya lärare för att försöka lösa den utbredda lärarbristen. Men högre lön verkar inte vara lösningen på problemen, skriver Arbetet. Lärarförbundet menar att arbetsbelastningen måste ses över för att locka fler till läraryrket. Lärarbristen ä…

Här är branscherna som AI tros göra bättre än människor

Banktjänstemän, politiker och revisorer toppar listan över yrken som svenskarna tror skulle göras bättre av en AI. Sjukvården tror många klarar sig bättre utan AI-teknik, enligt en undersökning från YouGov beställd av IT-företaget Tieto. IT-företaget Tieto har i en undersökning utförd av Y…

En av fyra sjuksköterskor väljer annat arbete

Var fjärde utbildad sjuksköterska väljer att jobba någon annanstans än i den svenska, patientnära vården. Flera rapporter visar att tusentals sjuksköterskor hellre vänder sig till andra vårdrelaterade arbeten, eller rentav helt andra branscher, på grund av dåliga arbetsvillkor. Denna utvec…

Allt fler LO-förbund inför inkomstförsäkring

I början av juli börjar IF Metalls nya inkomstförsäkring att gälla, och nyligen har även HRF röstat igenom en egen inkomstförsäkring. Dessa är två av de LO-förbund som tidigare har argumenterat mot fackliga arbetslöshetsförsäkringar. Allt fler arbetarförbund diskuterar nu frågan om att erb…

Arbetsförmedlingen ger ut guide tillsammans med Google

Arbetsförmedlingen har tillsammans med Google tagit fram en guide om livslångt lärande. Guiden ska hjälpa och inspirera svenska arbetstagare till att kompetensutveckla sig mer i sitt vardagliga arbete. Att skaffa sig nya kunskaper är ett måste för att kunna anpassa sig till den snabbt förä…

Allt fler seniorer på arbetsmarknaden

Fler och fler äldre fortsätter att arbeta efter pensionsålder. Bättre hälsa och arbetsmiljö samt brist på arbetskraft är några av skälen till detta, skriver Arbetet. I och med detta har också bemanningsföretag som hyr ut senior arbetskraft vuxit de senaste åren. Det blir allt vanligare att…

Arbetsmarknadsutbildningar fortsätter ge positiv effekt

Effekterna av arbetsmarknadsutbildningar har blivit allt mer positiva de senaste tre åren. Det skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande. I dag är det större andel av dem som går en arbetsmarknadsutbildning som får jobb efter ett år än bland dem som inte går en sådan utbildning. En …