Arkiv för Okt 2016

Fler och fler väljer att försäkra sin inkomst

Allt fler väljer att teckna en inkomstförsäkring för att skydda sin inkomst mot arbetslöshet. I en undersökning som nyligen genomfördes svarade 39 % av deltagarna att de har en inkomstförsäkring. Förmodligen så är det till och med fler än så, eftersom att många har dålig koll på att inkoms…

Så undviker du dyra och onödiga försäkringar

Utbudet av försäkringar är väldigt stort och ibland kan det vara svårt att veta om en försäkring verkligen är nödvändig. Det finns vissa försäkringar du absolut bör teckna och andra som du kanske skulle kunna skippa. Behovet av försäkringar kan även variera lite beroende på om du har famil…

Så behåller du lönen vid arbetslöshet

I takt med att världsekonomin under åren efter finanskrisen 2008 blev allt oroligare så ökade antalet tecknade inkomstförsäkringar. En inkomstförsäkring är till för att skydda dig som blir ofrivilligt arbetslös. Att vara arbetslös innebär för de allra flesta stor ekonomisk oro, något en in…