Arkiv för Feb 2017

Så fungerar LAS med inkomstförsäkring

Lagen om anställningsskydd är en lag som oftast gäller om du förlorar ditt jobb. Bara för att lagen om anställningsskydd gäller innebär det inte att du har rätt till inkomstförsäkring. Det finns nämligen flera olika sätt att bli uppsagd inom lagen om anställningsskydd. Vid vissa tillfällen…

Långvarig arbetslöshet kan leda till psykiska besvär

En studie som nyligen genomförts har visat att ju mer arbetslöshet och tillfälliga anställningar man utsätts för i unga år, desto sämre mår man psykiskt senare i livet. Att bli bekräftad och ha förväntningar på sig som måste genomföras under en dag är viktigt för såväl unga som vuxna. Det …