Arkiv för Mar 2017

Stor andel svenskar är dåligt försäkrade

Hur viktigt det är med försäkringar är en riktig vattendelare i samhället och det finns vissa som försäkrar allt de äger medan andra tycker att försäkring är en onödig utgift. Vad de flesta däremot är överens om är att de önskar att de hade haft en försäkring när olyckan väl inträffar. En …

Diskussion om medborgarlön uppmärksammar inkomstförsäkring

Det har länge diskuterats hur robotars inträde på arbetsmarknaden kommer att påverka oss människor. Den så kallade robotiseringen gör att allt fler överväger försäkringar mot arbetslöshet så som a-kassa och inkomstförsäkring. Detta har även lett till att den ständigt pågående diskussionen …