Arkiv för Maj 2018

En av fem utrikesfödda har en otrygg anställning

Var femte utrikesfödd har en otrygg anställning. Detta visar ny statistik som presenterades i en rapport från SCB. I samma rapport framgår det att skillnaden i antalet otrygga anställningar är 8,2 procent i jämförelse med inrikes födda. Konsekvenserna av en otrygg anställning är bland anna…