Arkiv för Nov 2018

Uppsägning kan leda till högre lön på nytt jobb

Svenska kvinnor får oftare högre lön än männen när de hittar ett nytt jobb efter att tidigare blivit uppsagda. Detta visar statistik från TRR Trygghetsrådet. Siffrorna innebär att vi går mot en mer jämställd arbetsmarknad.Arbetsmarknaden för landets tjänstemän är stark. De tjänstemän som b…

Nu är det enklare för unga att få jobb

Antalet ungdomar som lever i arbetslöshet minskar. Minskningen har pågått under flera års tid och i oktober beräknades antalet ungdomar inskrivna hos Arbetsförmedlingen till 48 000.  I ett pressmeddelande signerat Arbetsförmedlingen publicerat under tisdagen förra veckan konstateras det at…

Var tredje it-jobb väntas sakna kompetent personal

Idag är det inte svårt för it-företagen att hitta kompetent personal men annat ser det ut att vara om bara några år. År 2022 väntas 30 procent av it-jobben inte kunna tillsättas då det inte kommer finnas tillräckligt med kompetens. IT-branschen är ung och det sker förändringar hela tiden. …

Nyanlända hamnar oftare i arbete

Siffror från Arbetsförmedlingen visar att allt fler nyanlända får jobb eller pluggar vidare efter att deras etableringsprogram har avslutats. De flesta har subventionerade anställningar och endast en sjättedel har en anställning utan statligt stöd.Etableringsprogrammet pågår under en tvåår…