Arkiv för Dec 2018

Karensavdrag ersätter karensdagen

Från och med årsskiftet ersätts karensdagen med ett karensavdrag på 20 procent av genomsnittlig veckoersättning. Regeringens syfte med karensavdraget är att det ska vara förutsägbart och rättvist. Avdraget görs inte om en person blir sjuk inom fem dagar från tidigare sjukdom.Alla landets a…

Stor brist på slaktare i Sverige

Vi svenskar äter mycket kött varje år men få vill göra grovjobbet. Inom yrken som slaktare och styckare är personalbristen stor och de flesta företag tvingas ta in personal från andra länder. Om några år väntas bristen på personal bli än mer påtaglig eftersom många då går i pension.I Sveri…

Fler studieplatser innebär inte säkert fler sjuksköterskor

Det råder brist på sjuksköterskor i Sverige. För att möta bristen har högskolor och universitet utökat antalet platser på utbildningar. Företrädare för sjuksköterskeutbildningar varnar dock för att fler studenter inte leder till fler sjuksköterskor.Det har länge funnits en brist på sjukskö…

LO tror på ökad arbetslöshet framöver

Trots att vi befinner oss i en högkonjunktur har den svenska arbetslösheten inte minskat nämnvärt. Nu när vi går mot en lågkonjunktur tror centralorganisationen LO att arbetslösheten kommer öka något de kommande åren. Arbetslösheten i Sverige ligger i år på 6,3 procent. Trots att vi under …