Arkiv för Feb 2019

Kostnaden för hyrpersonal är rekordhög

Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor är de kostnader som ökar mest inom vården. Enligt tidningen Vårdfokus ökade kostnaderna med 4,4 procent under 2018. Den totala kostnaden för inhyrd personal uppgick då till lite mer än 5,4 miljarder kronor.Inhyrda sjuksköterskor är de som kostar mest …

Företag vill locka tjejer till ingenjörsyrken

För att locka tjejer till ingenjörsyrken skapades Introduce a gril to engineerig-day. I år finns det 3 000 plaster på de 184 företag som representerar sig på IGEday. Det ger företagen en chans att inspirerar tjejer till att vilja lära sig mer om teknik och ingenjörsyrken skriver tidningen …

Arbetslösheten minskar i landet

I slutet av januari hade arbetslösheten i Sverige minskat med fyra procentenheter jämfört med samma period året dessförinnan. Den största förändringen har skett bland utrikes födda, det visar Arbetsförmedlingens senaste siffror.Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska för såväl inrik…

Clas Ohlson skär ned på 200 tjänster

Clas Ohlson effektiviserar organisationen och implementerar sitt handlingsprogram CO100+ vilket kommer beröra 150 till 200 tjänster. Det är främst tjänster på huvudkontoret och distributionscentralen i Insjön som kommer att beröras tillkännager Clas Ohlson i ett pressmeddelande.150 till 20…