Arkiv för Mar 2019

Sjusköterskor hotar med uppsägning om nytt avtal införs

Neonatalavdelningarna på Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus riskerar att förlora ett 20-tal specialistsjuksköterskor om det nya avtalet gör att de får sämre betalt. Det nya avtalet kan göra att de förlora flera tusenlappar i lön varje månad skriver tidningen Vårdfokus.På neonatalav…

Hög arbetsbelastning – orsaken till jobbstress

Unionens arbetsmiljöbarometer visar att många svenska tjänstemän har en för hög arbetsbelastning som ofta leder till stress. I längden kan stressen leda till ohälsa och för att undvika det menar fackförbundets ordförande Martin Linder att chefer och arbetsgivare måste ta sitt ansvar och ar…

Arbetslösheten minskade i februari

Arbetslösheten fortsätter att minska och störst är minskningen bland män. Antalet inskrivna arbetslösa har minskat med 18 000 personer totalt. En förklaring kan vara att fler utrikesfödda män får jobb nu än tidigare.Arbetsförmedlingen ser nu en minskning av antalet inskrivna som är arbetsl…

Arbetsförmedlingen kan säga upp fler anställda

När mer än hälften av Arbetsförmedlingens kontor ska läggas ner pressas facket att snabbt agera annars riskerar de att ännu fler personer sägs upp. Enligt Sekos fackliga företrädare Ulf Törnqvist upplever de att de hamnat i en gisslansituation skriver Sekotidningen.När 130 av Arbetsförmedl…