Arkiv för Jul 2019

En av fyra sjuksköterskor väljer annat arbete

Var fjärde utbildad sjuksköterska väljer att jobba någon annanstans än i den svenska, patientnära vården. Flera rapporter visar att tusentals sjuksköterskor hellre vänder sig till andra vårdrelaterade arbeten, eller rentav helt andra branscher, på grund av dåliga arbetsvillkor. Denna utvec…

Allt fler LO-förbund inför inkomstförsäkring

I början av juli börjar IF Metalls nya inkomstförsäkring att gälla, och nyligen har även HRF röstat igenom en egen inkomstförsäkring. Dessa är två av de LO-förbund som tidigare har argumenterat mot fackliga arbetslöshetsförsäkringar. Allt fler arbetarförbund diskuterar nu frågan om att erb…