Arkiv för Aug 2019

Arbetsförmedlingen ordnar jobbmässa online

Arbetsgivare inom fjällnäringen kommer under morgondagen att delta i en digital jobbmässa som Arbetsförmedlingen ordnar. Arbetssökande deltar i träffen online och får möjlighet till snabbintervjuer med arbetsgivarna. Det digitala formatet medför ett flertal fördelar för de arbetssökande, s…

Löneökning löser inte lärarbristen

Kommuner runt om i landet erbjuder extra lön till nya lärare för att försöka lösa den utbredda lärarbristen. Men högre lön verkar inte vara lösningen på problemen, skriver Arbetet. Lärarförbundet menar att arbetsbelastningen måste ses över för att locka fler till läraryrket. Lärarbristen ä…

Här är branscherna som AI tros göra bättre än människor

Banktjänstemän, politiker och revisorer toppar listan över yrken som svenskarna tror skulle göras bättre av en AI. Sjukvården tror många klarar sig bättre utan AI-teknik, enligt en undersökning från YouGov beställd av IT-företaget Tieto. IT-företaget Tieto har i en undersökning utförd av Y…