Arkiv för Jan 2020

Arbetslösheten och a-kassans utbetalningar ökar

Arbetslösheten stiger inom flera branscher i Sverige, och det gör även antalet utbetalningar från a-kassorna. Samtidigt är det många som har svårt att få rätt till ersättning enligt nuvarande regelverk, skriver Sekotidningen. En kommande utredning ska föreslå hur även otrygga anställningar…

Nu inleds utredningar om arbetsrätt

Tre utredningar startar i dag angående olika frågor om arbetsrätt. Utredningarna ska resultera i ett förslag på lagändring som politikerna sedan får ta ställning till. Bland annat utreds frågan om att slopa allmän visstidsanställning, och större inflytande från fack och arbetsgivare över a…

Studenters låga rörlighet bidrar till kompetensförsörjning

Mer än hälften av Sveriges studenter stannar kvar på studieorten efter sin examen. Det gör att kompetensbehovet förses i högre grad på högskoleorter än på andra orter. Högskoleutbildningar på orter utanför storstäderna är därmed viktiga för regionens kompetensförsörjning, skriver Civilekon…

Kommuner uppmuntras att anställa lärarassistenter

Kommuner som anställer lärarassistenter till sina skolor får numera statsbidrag för de kostnader som detta medföljer. En lärarassistent avlastar lärarna i deras administrativa och praktiska arbetsuppgifter, skriver Kommunalarbetaren. Yrket kan också vara en bra yrkeslösning för arbetslösa.…

6 tips för mer effektivt jobbsökande

Att söka jobb kan kännas tungt och vara svårt att komma framåt i. Men genom att lägga upp jobbsökandet på liknande sätt som en arbetsvecka kan vardagen bli mer effektiv, skriver tidningen Ingenjören. Arbetsförmedlingens expert tipsar här om hur du effektiviserar ditt jobbsökande. Precis so…