Arkiv för Feb 2020

Fler miljarder behövs till Arbetsförmedlingens arbete

800 miljoner kronor mer för förvaltningsanslaget. Det begär Arbetsförmedlingen i sitt budgetunderlag för år 2021. Den växande strukturella arbetslösheten anges som en orsak, liksom att hålla arbetsmarknadspolitiska insatser på en rimlig nivå, skriver SvD Näringsliv. I regeringens budget fö…

33 kommuner saknar arbetsförmedlare

Arbetsförmedlingen har återinfört flera av de tidigare nedlagda kontoren på olika orter i Sverige. Men i 33 kommuner saknas det fortfarande någonstans att vända sig lokalt för att få hjälp att söka utbildning och jobb, skriver Arbetsvärlden. Arbetsförmedlingen har ett mål från regeringen a…

Techbranschens kvinnor är missnöjda med lönen

Varannan kvinna i techbranschen är missnöjd med sin lön och upplever att deras kompetens blir ifrågasatt på arbetsplatsen. En undersökning från Tjejer kodar visar på ojämställda arbetsvillkor hos it-företagen, skriver Breakit. Tjejer kodar är en organisation som fokuserar på kvinnor i tech…

Sveriges inkomstklyftor är störst i Norden

Sverige har de största inkomstklyftorna av länderna i Norden. Några orsaker till detta är den starka ekonomiska tillväxten i Sverige, och att Sverige har haft högre invandring med lägre sysselsättningsgrad, skriver Dagens Nyheter. Inkomstskillnaderna i Norden har ökat mellan åren 2000 och …