En man anställd på larmcentral i Sundsvall fick sparken för att ha sjukanmält sig för sent. Nu stämmer Unionen SOS Alarm för

Arbetsrätt

En anställd vid SOS Alarm fick i maj förra året sparken. Anledningen var att han sjukanmält sig för sent till ett skift. Nu stämmer Unionen arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, och menar att uppsägningen saknar saklig grund.

En larmcentral i Sundsvall sa under våren upp en en sina anställda. Mannen, som led av panikångest och grav depression, ringde arbetsplatsen 6:30 angående ett skift som började 7:00, det rapporterar SVT nyheter.

– Att en person med psykisk ohälsa och panikångest sjukanmäler sig med kort varsel är inte att betrakta som uttryck för misskötsamhet utan är i stället uttryck för sjukdomsbilden som sådan, menar Unionen i samband med anmälan.

Ingen hänsyn togs till mannens diagnoser

Den anställde hade ursprungligen tre arbetsuppgifter – att ta emot samtalen till 112, att organisera räddningsinsatser samt att kontakta den räddningstjänst som situationen kräver. I början av sin anställning 2015 hade mannen inga problem med att hantera uppgifterna.

I samband med återvändandet från en föräldraledighet några år senare drabbades dock mannen av panikångest, depression och självmordstankar. I början av 2018 sjukskrevs han i två veckor som följd. Det som orsakade mest ångest var uppgiften att svara på nödsamtal.

När mannen skulle återgå till arbetet efter sjukskrivningen valde arbetsgivaren att enbart ge mannen den uppgift som orsakade honom mest oro. Mannens frånvaro blev allt mer frekvent, och konflikten med arbetsgivaren förvärrade hans sjukdomstillstånd.

Vid ett flertal tillfällen anmälde han sina förhinder nära inpå skiften, vilket gjorde att arbetsgivaren gav honom en varning. I maj 2018 sparkades han från sin fasta deltidsanställning.

[Ads1]

Unionen stämmer SOS Alarm över anställningsskydd

Fackförbundet Unionen har beslutat att dra fallet inför Arbetsdomstolen. De menar att SOS Alarm saknade en godtagbar anledning att avsluta mannens anställning, samt att uppsägningen utgör ett brott mot brott mot lagen om anställningsskydd.

Unionen anser att ekonomisk ersättning om 120 000 kronor bör utgå till mannen. SOS Alarm motsätter sig dock kravet.

– Vi känner mycket väl till fallet. Beskrivningen i media är inte korrekt men vi kan inte ge kommentarer i ett enskilt ärende gällande en medarbetare. Dessutom ska ärendet avgöras juridiskt. Vi anser oss helt ha följt lagar och avtal, säger SOS Alarms presstalesperson Anders Klarström till Kollega.