Sociala medier används av en kvinna på både dator och telefon.Trots att yttrandefriheten är någonting som regleras i våra grundlagar får man inte säga vad som helst. Det gäller bland annat om man som anställd vill kritisera sin arbetsgivare öppet på sociala medier, vilket inte alltid är okej. Foto: 13_Phunkod/Shutterstock

Arbetsmarknad

Yttrandefrihet är inte alltid en lätt sak att förstå sig på – när är det egentligen okej att säga vad man vill och när är det inte? När det gäller arbetsgivare får du som anställd inte säga vad som helst och det är dessutom skillnad på privat och offentlig sektor, skriver Ingenjören.

Som privatperson kan man lätt tro att det är okej att lägga upp vad som helst på sociala medier, men det stämmer inte alltid. Förbundsjuristerna Magnus Bäckström och Agneta Bern förklarar att även om man har ett liv utanför arbetet sträcker sig plikten som anställd utanför arbetstimmarna.

Öppen kritik ger ingen tumme upp

Du som anställd får inte göra inlägg på sociala medier där du öppet kritiserar arbetsgivare, kollegor eller chefer. Det innebär också att du inte har rätt att publicera bilder från, exempelvis, en personalfest där någon är ordentligt berusad eller från en olycka på arbetsplatsen.

Att inte få lägga upp inlägg med öppen kritik gentemot arbetsgivare, kollegor eller chefer handlar dock inte om att man inte får uppmärksamma problem på arbetsplatsen. Däremot innebär det att problem som man har på arbetsplatsen bör tas upp internt.

Skillnad på offentlig sektor och privat sektor

Det finns en lag som skyddar anställda i enlighet med yttrandefriheten, som finns i våra grundlagar. Men förbundsjurist Agneta Bern påpekar att det skyddet bara gäller de som är anställda inom offentlig sektor. Det vill säga de som har staten, kommunen eller regioner som sin arbetsgivare.

För de som arbetar inom privat sektor är möjligheterna till att kritisera arbetsgivaren öppet mycket små. Det handlar om lojalitetsplikten, som binder den anställda till att skydda arbetsgivaren. Det handlar om att både skydda arbetsgivarens intressen och att man som anställd inte heller får skada arbetsgivaren.

Fyra inlägg på sociala medier som inte är okej för dig som anställd att publicera

  • Inlägg med öppen kritik mot arbetsgivare, kollegor eller chefer.
  • Inlägg som påvisar att du inte sköter ditt jobb som anställd korrekt.
  • Inlägg som strider mot arbetsgivarens värdegrund (exempelvis sexistiska eller rasistiska inlägg).
  • Inlägg som avslöjar företagshemligheter.