kvinnlig servitris med munskydd dukar bordEnligt Creditsafe är antalet konkursade bolag tillbaka på stabila nivåer igen. Företag i restaurangbranschen har det dock fortfarande tufft efter vårens kris. Foto: David Tadevosian/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt ny konkursstatistik från Creditsafe är antalet konkursade bolag i Sverige nu nere på normala nivåer igen. I många av Sveriges län minskade till och med konkurserna under juli, framför allt på Gotland, i Jämtland och Jönköping. Men vissa har det fortsatt svårt att hålla sig över ytan, till exempel företag i restaurangbranschen.

Efter en minst sagt osäker vår och försommar på den svenska arbetsmarknaden, där många företag har behövt lägga ner verksamheten, har man nu sett att trenden börjar vända. Creditsafe har nyligen presenterat konkursstatistiken för juli, som visar att antalet bolag som försatts i konkurs är exakt samma som för motsvarande period förra året. Det rör sig om 456 företag och totalt 900 anställda.

– Ser man hur det sett ut under de senaste årens sommarmånader så ligger antalet konkursade bolag på normala nivåer igen, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe, i ett pressmeddelande.

Positiv trend tydligast på Gotland

Enligt Creditsafe har antalet konkurser minskat i många av Sveriges län. Gotland sticker ut med en minskning på -100 procent, följt av Jämtland med -83 procent och Jönköping med -47 procent. I Halland och Södermanland har däremot antalet konkurser ökat under sommaren. Sett över hela året är det Stockholms län som drabbats hårdast.

Av de 456 konkursade företagen hade 21 minst 10 anställda, vilket som sagt inebär att totalt 900 anställda har berörts av konkurserna. Jämfört med förra året har den siffran minskat med 32 procent.

Fortsatt svårt läge för restaurangbranschen

Det är fortfarande restaurangbranschen som fortsätter den hårda kampen för överlevnad. I juli försattes totalt 32 företag i konkurs, men statistiken visar att även bygg- och bostadsentreprenörer och konsultbyråer har haft det tufft under sommaren.

27 procent fler nyregistrerade aktiebolag

I juli noterades totalt 10 företagsrekonstruktioner, det vill säga ett alternativ till konkurs. Det innebär en minskning på 23 procent jämfört med motsvarande period 2019. Samtidigt startades 3 900 nya aktiebolag, vilket är en ökning med hela 27 procent.