Mahad MalingurMahad Malingur tycker att det är för tidigt att dra några slutsatser från Arbetsförmedlingens senaste siffror. Foto: Pressbild/Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen presenterar en liten ljusglimt i vågen av negativa besked från arbetsmarknaden. Antalet varsel var under föregående vecka det lägsta antalet sedan Sverige drabbades av coronakrisen, rapporterar Svenska Dagbladet.

Coronapandemin har inneburit en kraftig ökning i antal varsel i Sverige. Men Arbetsförmedlingens nya siffror visar på ett positivt trendbrott under förra veckan.

Det är statistiken över antalet varsel i Sverige som under förra veckan har sjunkit till den lägsta siffran sedan pandemin drabbade svenskarna. Under förra veckan registrerade Arbetsförmedlingen 254 varsel, vilket är en kraftig minskning jämfört med de 639 varsel som registrerades föregående vecka.

Svårt att dra säkra slutsatser från statistiken

Mahad Malingur, som är tillförordnad enhetschef på Arbetsförmedlingens analysenhet, är försiktig i sin analys av siffrorna. Han menar att det är för tidigt att dra slutsatser, särskilt med tanke på att juli är en populär månad för semestrar.

– Vi får vänta och se hur hösten utvecklar sig. Men det är klart, det är ändå åt rätt håll, som det ser ut just nu, säger Malingur till SvD Näringsliv.

Besöksnäringen hårdast drabbad

Sedan pandemins utbrott har Arbetsförmedlingen registrerat 92 351 varsel. I den första vågen var det främst personer som arbetar inom besöksnäringen som varslades om uppsägning.

Det ökade antalet varsel har nu spridit sig också till andra näringsområden. Enligt Mahad Malingur kan Arbetsförmedlingen se att antalet varsel på senare tid ökat inom industrisektorn.

Stor risk för ökad ungdomsarbetslöshet

En grupp som Arbetsförmedlingen ser som särskilt utsatt till följd av coronakrisen är yngre personer i åldrarna 18–24 år. Enligt myndighetens siffror har arbetslösheten ökat och uppgår nu till 13,4 procent.

Anledningen till att yngre drabbas av pandemins följder i högre grad är att många ingångsjobb, tillfälliga anställningar och vikariat har dragits in. Det är också vanligt för yngre att arbeta inom just besöksnäringen, som har drabbats hårt när de europeiska länderna stängt sina gränser.

– Vi väntar oss att ungdomsarbetslösheten kommer att öka, om inte ungdomar i större utsträckning kommer in på utbildningar eller gör andra saker, säger Malingur till SvD.