datorskärm och telefon med googles söksida uppeSvenskarna kompetensutvecklar sig för lite

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen har tillsammans med Google tagit fram en guide om livslångt lärande. Guiden ska hjälpa och inspirera svenska arbetstagare till att kompetensutveckla sig mer i sitt vardagliga arbete. Att skaffa sig nya kunskaper är ett måste för att kunna anpassa sig till den snabbt förändrande arbetsmarknaden, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande. 

Sveriges yrkesverksamma kompetensutvecklar sig för lite. Det har en undersökning från Kantar Sifo visat. 39 procent av svenskarna lägger ingen tid alls på att utveckla sin kompetens. Detta är dessutom vanligast i branscher med störst behov av att hänga med i snabba förändringar, framför allt i och med digitaliseringen.

Detta vill Arbetsförmedlingen göra något åt. Därför har de tillsammans med Google tagit fram en guide med titeln ”Kom igång med ditt vardagslärande”. Guiden finns tillgänglig digitalt på Arbetsförmedlingens hemsida i både svensk och engelsk version.

Guiden ska förändra synen på kompetensutveckling

Erik Sandström, som är chef för Arbetsförmedlingen Direkt, är en av dem som har skrivit guiden. Han menar att de flestas bild av kompetensutveckling är en traditionellt utformad kurs som sker någon enstaka gång per år. 

– Det är inte hållbart på en arbetsmarknad där kompetenskraven ständigt förändras. Det krävs en ny syn på lärande, och nya vanor, för att vi ska hålla en jämn takt med samhällsutvecklingen, säger han.

Guiden är tänkt att inspirera yrkesverksamma att göra kompetensutveckling till en naturlig del av vardagslivet. Den ger också tips och konkreta verktyg för att komma igång med kontinuerligt lärande.

Digitaliseringen ställer krav på nya kompetenser

Arbetsmarknaden genomgår stora förändringar i och med digitaliseringen. En rapport från McKinsey Global Institute har visat att närapå hälften av svenskarnas arbetsuppgifter skulle kunna automatiseras med dagens teknik.

Dock kommer digitaliseringen att föra med sig fler jobb än vad den tar bort, så länge arbetstagarna får rätt kunskaper för att ta vara på dessa möjligheter.

– För att möta utvecklingen behöver aktörer från olika delar av samhället arbeta tillsammans och rusta människor i livslångt lärande och de färdigheter som kommer att efterfrågas framöver, säger Googles Sverigechef Anna Wikland.

Erik Sandström håller med om att det är dags att omsätta det livslånga lärandet i praktiken. Han hoppas att Arbetsförmedlingens och Googles nya guide ska kunna vägleda fler till att satsa på sådana kompetenser som kommer att bli användbara i branschernas framtid.