Inkomstförsäkring

Vid arbetslöshet utan inkomstförsäkring kan a-kassan erbjuda dig en viss ersättning i månaden. Denna uppgår till maximalt ungefär 10 800 kr efter skatt. Ersättningen är pensionsgrundande vilket ligger till grund för att beräkna din slutgiltiga pension. Om a-kassa och lön jämförs ligger dock ersättningen från a-kassan betydligt lägre en vad en lön hade varit. Därmed får du ut betydligt mindre än om du hade jobbat, vilket även genererar till ett lägre pensionsbelopp. En inkomstförsäkring kan därför öka ditt pensionsbelopp rejält. 

A-kassa ger dig ersättning vid arbetslöshet

När du blir arbetslös är den första märkbara påverkan din inkomst. Arbetslöshet drabbar dock inte enbart i nutiden utan kan ge framtida effekter. Främst kan din pension påverkas. Med hjälp av en inkomstförsäkring kan du säkra upp dina pensionsbesparingar och lägga en mer stabil grund inför framtiden. 

Tänk på! A-kassa kan kännas tryggt vid arbetslöshet, men den genererar till en lägre pension än om du jobbar.

När din slutgiltiga pension räknas ut ligger din inkomst under hela ditt yrkesliv till grund för detta. Har du varit arbetslös under ett år innebär det att pensionen minskas med några procent. A-kassa kan för många inte kännas tillräckligt och det är förekommande att vilja kombinera dessa pengar med en annan slags inkomst. Här kan en inkomstförsäkring spela en stor roll. 

Med inkomstförsäkring kan du spara privat 

En inkomstförsäkring innebär ytterligare kompensation för den förlorade inkomsten som uppstår vid arbetslöshet. Olika inkomstförsäkringar har olika maxbelopp och därför kan det vara bra att jämföra inkomstförsäkringarna. De är är till för att täcka ekonomiska behov utöver det a-kassan bidrar med. Genom jämförelse av inkomstförsäkringarna kan du hitta en som tillsammans med a-kassan täcker upp till 80 % av ditt gamla lönebelopp.

Tips! Sök bland inkomstförsäkringar för att hitta den som tillsammans med a-kassa är närmast din föregående lönenivå.

Inkomstförsäkringar bidrar tekniskt sett inte till pensionen, då de inte är pensionsgrundade. Det behöver dock inte hindra dig från att använda inkomsten till pensionen. Att bara få ut några extra tusenlappar i månaden kan för många ha en stor betydelse. Är du medveten om att arbetslöshet kan påverka din pension kan du använda inkomstförsäkringen till ett privat sparande för framtiden. Inkomstförsäkringar är inte skattepliktiga utan kan gå direkt in som sparkapital.