två skäggiga män tittar på affärsstrategier på en laptopArbetslösheten hos utomeuropeiska män har sjunkit med 0

Arbetsmarknad

Arbetslösheten fortsätter att minska och störst är minskningen bland män. Antalet inskrivna arbetslösa har minskat med 18 000 personer totalt. En förklaring kan vara att fler utrikesfödda män får jobb nu än tidigare.

Arbetsförmedlingen ser nu en minskning av antalet inskrivna som är arbetslösa. I slutet av februari var 348 000 arbetslösa personer inskrivna vid arbetsförmedlingen, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,9 procent. Det är 0,5 procentenheter mindre än samma månad föregående år då siffran låg på 7,4 procent.

Andelen arbetslösa män har minskat med 14 000

För ett år sedan var 199 000 arbetslösa män och 168 000 arbetslösa kvinnor inskrivna på arbetsförmedlingen. Andelen arbetslösa minskar rent generellt men störst är minskningen bland män där antalet minskat med 14 000 personer till 185 000 personer. 

Även bland kvinnorna så sker det en minskning. På ett år har andelen arbetslösa kvinnor minskat till 164 000, vilket är en minskning med 4 000 personer.

Enligt Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén är det färre nyanlända män som skriver in sig på Arbetsförmedlingen idag än för ett år sedan. En annan viktig förklaring är att det är fler utomeuropeiskt födda män som får jobb nu än tidigare och det handlar om både subventionerade och osubventionerade arbeten.

På bara ett år minskade arbetslösheten för utrikesfödda män från 21,0 procent till 18,5 procent vilket är en minskning med 2,5 procentenheter. Hos kvinnor minskade andelen arbetslösa från 20,8 procent till 18,5 procent på ett år, vilket är en minskning med 1,2 procentenheter.

Stor silland i antal arbetslösa mellan unga kvinnor och unga män

Dock är andelen arbetslösa män fortfarande lite högre än andelen arbetslösa kvinnor. Tydligast är skillnaden bland ungdomar där andelen arbetslösa unga män uppgår till 10,1 procent i förhållande till andelen unga kvinnor där andelen arbetslösa endast uppgår till 6,9 procent.

Enligt Annika Sundén är det här ett uppenbart tecken på att utbildning är viktigt och att det på arbetsmarknaden spelar en stor roll. Andelen unga kvinnor är behöriga till högskolan efter gymnasiet är större än bland unga män. Vidare har man sett att andelen arbetslösa utrikesfödda kvinnor som saknar fullständig grundskoleutbildning är större jämfört med arbetslösa utrikesfödda män.