Två unga killar arbetar framför en datorAllt fler svenskar kommer i arbete. Foto: nd3000/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

I slutet av januari hade arbetslösheten i Sverige minskat med fyra procentenheter jämfört med samma period året dessförinnan. Den största förändringen har skett bland utrikes födda, det visar Arbetsförmedlingens senaste siffror.

Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska för såväl inrikes födda som utrikes födda. Den totala arbetslösheten i januari var 7,0 procent vilket är en minskning från 7,4 procent jämfört med samma period förra året.

För inrikes födda har arbetslösheten minskat med 0,3 procentenheter, från 4,1 procent till 3,8 procent. Den största förändringen hittar vi dock i arbetslösheten för personer födda utanför Sverige. Där har arbetslösheten minskat från 21,0 procent till 19,0 procent.

Fler får osubventionerade jobb

Det senaste året har fler nyanlända tagit sig ut på den svenska arbetsmarknaden. De flesta får ett arbete med stöd, exempelvis i form av introduktionsjobb eller extratjänster. Men en hel del får dessutom osubventionerade jobb.

Ser man till alla utrikes födda som har fått jobb det senaste året så är det osubventionerade jobb som dominerar. 60 procent av alla utrikes födda hade osubventionerade jobb i slutet av januari medan resten hade anställningar med någon form av stöd.

Arbetslösheten minskar för unga

Arbetsförmedlingens siffror visar att allt fler unga går från arbetslöshet till arbeten. I januari 2018 var 9,6 procent av unga i åldrarna 18–24 år arbetslösa, ett år senare var den siffran nere på 8,7 procent.

Totalt handlar det om cirka 46 500 unga som är arbetslösa i Sverige idag.

Fler svenskar varslades om uppsägning förra året

Samtidigt som fler tog sig in på arbetsmarknaden i januari så var det fler som varslades om uppsägning. Totalt varslades 4 624 personer om uppsägning förra månaden, i januari 2018 var den siffran bara 3 854.