Arbetslös man på trappaVarför minskningen av arbetslösheten planar ut är i nuläget oklart enligt Annika Sundén

Arbetsmarknad

Arbetslösheten har stadigt minskat under några år och fortsätter åt samma håll, men nu tycks minskningen ha planat ut jämfört med förra året. Vad vändningen beror på kan Arbetsförmedlingen ännu inte säga säkert, men det är möjligt att arbetslösheten kan börja stiga svagt under nästa år, skriver tidningen Arbetet.

Under flera år har arbetslösheten minskat i Sverige. Men nu märker man på Arbetsförmedlingen att minskningen verkar avta. Färre av de arbetslösa som är inskrivna på Arbetsförmedlingen får jobb, vilket innebär att antalet lediga platser på landets arbetsförmedlingar också har blivit färre.

Avmattningen stämmer överens med tidigare prognoser som Arbetsförmedlingen har gjort av arbetsmarknaden, och man bedömer att arbetslösheten rentav kan komma att vända och stiga uppåt under nästa år.

Färre är inskrivna på Arbetsförmedlingen än förra året

345 000 personer var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i slutet av mars i år. Det motsvarar 6,9 procent av arbetskraften i Sverige.

Jämfört med förra årets siffror är detta 14 000 färre inskrivna än samma månad 2018. Under de sista tre månaderna av 2018 minskade arbetslösheten med i genomsnitt 20 000 personer per månad.

Antalet uppsägningar låg dock i mars månad på samma nivå som förra årets månadssnitt, det vill säga 3 300. Detta trots att man väntat sig en ökning på den fronten.

Det är för tidigt att säga varför minskningen stannar upp

Varför den minskande arbetslösheten nu verkar stanna upp går ännu inte svara på, enligt Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén. 

– Exakt hur den (avmattningen) ser ut är för tidigt att säga, säger hon till Arbetet.

Enligt Annika Sundén är behovet av arbetskraft fortfarande stort på arbetsmarknaden rent generellt, men de personer som saknar arbete har inte den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.