en handledare hjälper en ny medarbetare vid en datorAtt gå en kortare yrkesutbildning via Arbetsförmedlingen har visat sig öka chanserna att hitta jobb inom ett år. Foto: goodluz/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Effekterna av arbetsmarknadsutbildningar har blivit allt mer positiva de senaste tre åren. Det skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande. I dag är det större andel av dem som går en arbetsmarknadsutbildning som får jobb efter ett år än bland dem som inte går en sådan utbildning.

En arbetsmarknadsutbildning innebär att jobbsökande utbildas i ett specifikt yrke som har personalbrist. Utbildningen kan pågå i allt från några veckor till över ett halvår. Tanken är att arbetsmarknadsutbildningen ska öka deltagarnas chanser att få jobb.

Årets arbetsmarknadsrapport från Arbetsförmedlingen visar på fortsatt goda resultat av arbetsmarknadsutbildningar. Under tre års tid har resultaten blivit bättre och bättre och en allt större del av deltagarna får ett arbete inom ett år.

Effekterna har vänt från negativa till positiva

De första åren efter att man införde arbetsmarknadsutbildningen i sin nuvarande form var resultaten negativa och verkade inte leda fler arbetssökande till arbete. Men på senare år har resultaten vänt helt och hållet.

År 2017 var det fler av dem som påbörjat en arbetsmarknadsutbildning som fick arbete inom ett år, jämfört med dem som inte gick utbildningen. Det skiljde tio procentenheter mellan grupperna.

2018 steg andelen sysselsatta ytterligare. Detta trots att en av tre arbetslösa saknar den gymnasieutbildning som för det mesta krävs för att kunna få ett arbete. För många har vägen till sysselsättning varit olika program och insatser hos Arbetsförmedlingen, subventionerade anställningar och reguljär utbildning.

Arbetsgivares medverkan ger fler arbetssökande rätt kompetens

Nu kan Arbetsförmedlingen även se hur resultaten har utvecklats på längre sikt. Siffrorna visar nu att arbetsmarknadsutbildning ger större chans till sysselsättning och att den chansen har blivit allt större med tiden.

– De positiva resultaten de senaste åren beror bland annat på att fler arbetsgivare är med och påverkar innehållet i utbildningarna. Deltagarna får en kompetens som är efterfrågad , säger Arbetsförmedlingens chef för Utvärderingsenheten, Helena Persson. 

Även effekterna gällande arbetspraktik och start av eget företag har visat sig positiva, både på kort sikt och på längre sikt.

Fortsatt stark arbetsmarknad enligt Arbetsförmedlingens rapport

Andra slutsatser som framgår från Arbetsförmedlingens rapport är att arbetsmarknaden fortsätter vara stark och att det tar lång tid att hitta den rätta kompetensen för de arbeten som finns hos arbetsgivarna. Rapporten behandlar även Arbetsförmedlingens digitaliseringsarbete.