tåg som kommer åkandeSämre kollektivavtal för anställda på Arriva Foto: Pressbild/Skånetrafiken

Lön och villkor

Arriva Tåg och arbetsgivarförbundet Almega vill inte föra över det tidigare allmänna anställningsvillkorsavtalet till det nya företaget Arriva Sverige. Det har lett till lägre löner för nyanställda som dessutom fått nya yrkesroller. En konflikt har blossat upp mellan Seko och Almega. Nu kan Seko vända sig till AD, rapporterar Sekotidningen.

I december tog Arriva Sverige över trafiken på Pågatågen från tidigare entreprenören Arriva tåg. Arriva Sverige ville inte följa det tidigare lokala avtalet som Arriva tåg tecknat och som gäller till och med 2020. Det har resulterat i att nyanställda får nya yrkesroller och sämre löner. 

Detta har skapat en hetsig debatt och efter att de centrala förhandlingarna mellan Seko och Almega strandat kommer Seko troligen att gå vidare med detta till Arbetsdomstolen.

Olika syn på det lokala kollektivavtalet

Arriva vill inte backa när det gäller tidigare allmänna anställningsvillkorsavtal. Thomas Gorin Weijmer som är ombudsman på Seko är oroad och anser att Almega och Arriva inte ser allvaret i situationen. 

Enligt Seko är Arriva Sverige bundna till det tidigare lokala kollektivavtalet som gäller till 2020 där det uttryckligen står att det allmänna anställningsvillkorsavtalet, vid en övergång ska föras över till det nya företaget. Enligt Arriva Sverige är det endast villkoren det handlar om inte själva avtalet och där är man inte överens.

[Ads1]

Arrivas tolkning av vad som står i det centrala spårtrafikavtalet 

Enligt Christer Ekelund som är kommunikationsdirektör på Arriva gäller kollektivavtalet endast de personer som gått över från det gamla bolaget Arriva tåg till moderbolaget Arriva Sverige. Vidare hävdar han att det enligt det centrala spårtrafikavtalet talas tydligt om att det är de anställda som gått över till det nya bolaget som omfattas av det lokala kollektivavtalet. 

Enligt Thomas Gorin Weijmar är detta en feltolkning av vad som står i det centrala avtalet. Han menar att det som står i avtalet avser vad som gäller inte vilka som berörs av det.

2017 slöt Almega och Seko en särskild överenskommelse kring de upphandlingar som skulle ske under avtalsperioden där syftet var att personalens villkor vid ett byte av operatör inte skulle försämras.

Lägre löner med ny yrkeskategori

Pågatågen har sedan 2007 körts av det brittiska företaget Arriva. I samband med att Arriva Sverige i december 2018 tog över Pågatågen och det nya avtalet att började att gälla ändrades yrkeskategorierna. De tidigare tågvärdarna med säkerhetstjänst blev kundvärdar. 

Detta betyder att tågvärdarna inte längre sköter avgångsproceduren och säkerheten kring den, det vill säga att kontrollera att alla kommit på och av tåget, att dörrarna är stängda och att ingen sitter fast eller ramlat ner på spåret. 

Den arbetsuppgiften vill man istället lägga över på lokförarna. I och med att man inför den nya yrkeskategorin kundvärd blir utbildningen billigare och löneläget blir något helt annat. Lönen för en kundvärd är upp till 6 000 kronor lägre än för tågvärdarna.