clas ohlson butikClas Ohlsons omorganisation drabbar 150 till 200 personer. Foto: Press/Clas Ohlson

Arbetsmarknad

Clas Ohlson effektiviserar organisationen och implementerar sitt handlingsprogram CO100+ vilket kommer beröra 150 till 200 tjänster. Det är främst tjänster på huvudkontoret och distributionscentralen i Insjön som kommer att beröras tillkännager Clas Ohlson i ett pressmeddelande.

150 till 200 tjänster berörs när Clas Ohlson ska effektivisera sin organisation. Effektiviseringen av organisationen är en av de viktigare bitarna när det gäller kostnadsreducering. Omställningen kommer främst beröra tjänster på huvudkontoret och distributionscentralen i Insjön.

Effektivisering av organisationen

Förutom effektivisering som är en av de viktigare bitarna när det gäller kostnadsbesparingar arbetar bolaget för lägre inköpskostnader både när det gäller försäljningsvaror men också varor och tjänster för internt bruk.

Handlingsprogrammet CO100+ förväntas minska Clas Ohlsons kostnader med 200 till 250 miljoner kronor per år med start 2020/2021. Syftet med översynen är att skapa en effektivare och flexiblare organisation med rätt kompetens när det gäller automatisering, digitalisering och det förändrade kundbeteendet i detaljhandeln samt att sänka kostnaderna.

Digitaliseringen påverkar detaljhandeln

Enligt Clas Ohlsons vd och koncernchef, Lotta Lyrå driver digitaliseringen förändringarna i hela samhället och detaljhandeln är inget undantag. Man har arbetat stegvis för att komma närmare kunden och nu måste kompetensmixen ändras för att man ska kunna ta tillvara på de möjligheter som finns och utvecklas ytterligare. 

För att möta den allt mer konkurrensutsatta marknaden tittar man på nya arbetssätt för att uppnå en kostnadsnivå som bidrar till fortsatt tillväxt.

Fackliga förhandlingar kommer inledas

Effektiviseringen kommer beröra 150 till 200 tjänster. Det är främst tjänster på Clas Ohlsons huvudkontor och distributionscentralen som kommer påverkas på olika sätt som uppsägningar, omplaceringar och outsourcinglösningar. 

Inom de närmaste veckorna kommer man diskutera och förhandla med de fackliga organisationerna. Första driftsänkningen är planerad till våren 2019 och och i början av 2020 förväntas hela processen vara avslutad.