Kvinna och man skakar hand på kontor.För att hjälpa svenska företag att hitta utbildad kompetens har Arbetsförmedlingen anordnat en digital rekryteringsmässa där företag kan söka kompetens i hela EU. Foto: djrandco/Shutterstock

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen har tidigare gått ut med att det råder brist på utbildad kompetens på arbetsmarknaden. För att hjälpa arbetsgivare att hitta kvalificerad arbetskraft har Arbetsförmedlingen nu anordnat en rekryteringsmässa som går av stapeln den 21 oktober och som är helt digital.

Den digitala rekryteringsmässan Swedish Day 2021 är ett initiativ som arrangeras inom Eures-samarbetet. Tanken är att utbildad kompetens, som det i dag råder brist på, ska bli rekryterad. Varje företag har en egen digital mässplats där bland annat intervjuer kan hållas. Deltagande kandidater måste anmäla sig i förväg.

20 arbetsgivare och 300 tjänster

Den digitala mässan kommer att inkludera 20 arbetsgivare med cirka 300 lediga tjänster. 

– Inom många yrken är det svårt att hitta tillräckligt med personal i Sverige, och då är det ett bra komplement att söka kandidater inom andra EU- och EES-länder, säger Eures Rådgivare på Arbetsförmedlingen, Miguel Salvador.

Tanken är att den digitala mässan ska vara som en traditionell mässa, därför kommer varje arbetsgivare att ha en egen mässplats, helt digitalt. Där kommer de att kunna presentera företaget och beskriva den specifika kompetens som de är ute efter. De kommer också att kunna erbjuda intervjuer på plats.

Brist på kompetens inom specifika områden

Enligt Arbetsförmedlingen råder det alltså stor brist på utbildad personal i Sverige, men det gäller endast vissa yrkesgrupper.

De yrken som den digitala mässan gäller är:

  • Kockar
  • Veterinärer
  • Lärare
  • Ingenjörer
  • Sjuksköterskor
  • Läkare

Regioner som berörs är bland andra Gällivare och Mariestad.

Digitala video- och chattrum

Under mässan kommer företagen ha möjlighet att träffa kandidater från länder inom EU och EES. Varje företag kommer även att kunna erbjuda intervjuer med arbetssökande antingen via chatt eller video under mässan. Men även efter att mässan är avslutad finns möjlighet till intervjuer.

– Genom att Eures Arbetsförmedlingen erbjuder digitala lösningar underlättar vi för arbetsgivare att rekrytera från Europa. När fler kan delta breddar vi rekryteringsmöjligheterna, vilket är positivt, säger Miguel Salvador.

Den digitala rekryteringsmässan kommer att hållas den 21 oktober mellan klockan 11 och klockan 15. Det är gratis att delta.