Fem personer som sitter på stolar och väntar på att få komma in på jobbintervju.Fler personer ska ha möjlighet till omställning och kompetensutveckling om de förlorar jobbet. För att underlätta byte av yrkesbana ska Arbetsförmedlingen tillsammans med sju andra myndigheter skapa möjligheter som gör det lättare att matcha kompetens med olika arbetsgivares kompetensbehov. Foto: Pixel-Shot/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Åtta myndigheter har fått i uppdrag att ta skapa möjligheter för olika digitala lösningar som ska underlätta byte av yrkesbana. Det ska förbättra förutsättningarna för den enskilde individen på arbetsmarknaden samtidigt som det blir enklare för arbetsgivare att hitta rätt kompetens, skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Förändringarna i arbetslivet sker i snabb takt. Utbildning och utveckling krävs för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Det betyder att fler personer måste kunna få möjlighet till omställning och kompetensutveckling.

Utbildning och livslångt lärande viktigt för hållbart arbetsliv

För att öka individers förutsättningarna till ett långt och hållbart arbetsliv är utbildning och livslångt lärande två viktiga faktorer. De digitala tjänsterna behövs för att kunna göra snabba analyser av kompetensbehovet i arbetslivet. Det underlättar även tillgången till vägledning och när man söker jobb kopplat till sin utbildning.

Enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör, Maria Mindhammar, blir livslångt lärande allt viktigare för att man ska kunna stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Tillsammans kan de åtta myndigheterna medverka till att skapa förutsättningar som stärker individers potential att utvecklas och göra sin kompetens synlig på arbetsmarknaden där det finns ett kompetensförsörjningsbehov genom de digitala tjänsterna.

Har fått i uppdrag att samordna en databas

Den 23 juni presenterades ett regeringsuppdrag där syftet är att skapa förutsättningar för att samla all data som krävs för att kunna utveckla enhetliga och bra digitala tjänster.

En del av uppdraget handlar om att skapa en nationell databas. I databasen ska det finnas information om offentliga utbildningar, gemensamma termer för utbildning, rutiner för datadelning och säkra metoder för att hantera data kring individer. I myndigheternas arbete ingår det även att stärka andra uppdrag för att underlätta delningen och nyttogörande av data.

Det är Arbetsförmedlingen som kommer att samordna regeringsuppdraget som kommer att genomföras tillsammans med sju andra myndigheter. Uppdraget ska delredovisas den 31 januari 2022.