En ung gravid kvinna på en lagerarbetsplats med reflexväst och skyddshjälm som läser ett papper framför maskiner.Kvinnor som diskrimineras för att vara gravida har DO på sin sida. DO vill dessutom ta fall där kvinnor nekats jobb på grund av graviditet till domstol. Foto: FotoAndalucia/Shutterstock

Arbetsrätt

Diskrimineringsombudsmannen vill att det ska kosta mer att diskriminera gravida på arbetsplatsen, skriver Arbetet. Kvinnor som blivit nekade jobb på grund av sin graviditet är en alltför vanlig företeelse i dag, nu måste något hända.

Vi rapporterade tidigare om den gravida arbetstagare som blivit uppsagd för att vara gravid. Nu vill Diskrimineringsombudsmannen (DO) göra en kraftsatsning mot diskrimineringen mot gravida. Fall där kvinnor nekats jobb på grund av graviditet måste gå till domstol.

Domstol måste bli inblandad

Efter fallet där en kvinna som blivit fast anställd som butikschef strax därefter blev uppsagd på grund av graviditet har fått stor uppmärksamhet. Arbetsgivaren ska ha sagt att han aldrig skulle ha anställt henne om han vetat att hon varit gravid och dessutom påstått att en arbetande gravid kvinna riskerar att få ett handikappat barn. Nu vill DO Lars Arrehenius ta liknande fall till domstol.

– DO kommer fortsätta att driva ärenden som rör diskriminering i samband med graviditet och missgynnanden enligt föräldraledighetslagen så länge vi får in nya anmälningar, tips och klagomål. Arbetsgivare som inte följer lagen ska veta att det kan komma att kosta, menar Lars Arrehenius.

För Lars Arrehenius handlar det om att belysa fler fall av diskriminering på arbetsplatser runt om i Sverige. Han vill generellt öka antalet ärenden som är drivna av DO i domstol i dag.

Sätt press på arbetsgivarna

DO Lars Arrehenius vill även att det ska sättas högre press på arbetsgivarna. Han menar att det bästa sättet för att få det att ske är att ständigt påminna dem om att det finns ett förbud mot att diskriminera arbetstagare och arbetssökande på grund av graviditet.

Särskilt vill Lars Arrehenius lyfta fall där man kan framställa krav på diskrimineringsersättning. På så sätt kan man skicka ut ett tydligt budskap till arbetsgivare i Sverige om att det kan komma att bli en dyr historia att diskriminera gravida.