Egenanställda som påverkats hårt av pandemin får ingen ersättning från a-kassan. Foto: Syda Productions/Shutterstock

Arbetsmarknad

Många egenanställda har under pandemin tvingats ge upp sina frilansuppdrag. Medan traditionellt anställda får ta del av förstärkt a-kassa faller egenanställda mellan stolarna och lämnas utan ersättning. Ett växande problem som svensk lagstiftning ser svårigheter med att lösa. Det skriver Arbetet

Det var under tisdagen som Arbetet publicerade artikeln om att många egenanställda står helt utan skyddsnät efter sviterna av pandemin. I mitten av mars gick regeringen ut med förstärkta villkor gällande a-kassan för traditionellt anställda, en utökad ersättning som självständigt anställda inte får ta del av. Därmed står de helt utan trygghetssystem. 

Antalet egenanställda har minskat drastiskt under pandemin

Fram till att coronapandemin slog ut den normala vardagen har egenanställningsföretagen varit en ständigt växande grupp. Men på grund av de bristande rättigheterna när det kommer till ersättning från a-kassan har många egenanställda under våren valt bort eller tvingats lämna sina frilansuppdrag. Det största svenska bolaget Frilans Finans har förlorat 31 procent av sina egenanställda, 3 500 anställda, de första sex månaderna under 2020.

Amanda Apetrea, koreograf, är en av de egenanställda som menar att hon själv fallit mellan stolarna. Till Arbetet säger hon att hon inte har möjlighet att vända sig till a-kassan som företagare, eftersom hon inte driver ett eget företag. I stället anser a-kassan att hon som egenanställd är för självständig för att ha rätt till någon form av ersättning. 

Apetrea valde själv att ge upp sökandet efter ersättning när Unionens a-kassa, som hon själv är medlem i, ville undersöka hennes självständighet som egenanställd. Nu överväger hon att säga upp medlemskapet. 

Lagstiftningen gällande a-kassan förvirrande för egenanställda

Amanda Apetrea är anställd hos Interim Kultur, ett egenanställningsbolag som drivs av de anställda konstnärerna. När Apetreas kollega i somras överklagade ett nekat beslut om ersättning från a-kassan dömde förvaltningsdomstolen till hennes fördel – en dom som skapar ännu mer förvirring bland egenanställda. 

Enligt Unionens försäkringsansvarige Anette Ben Naceur så är dilemmat med att egenaställda faller mellan stolarna och tvingas stå utan ersättning en fråga för komplicerad för lag. 

– Det blir i stället en fråga för rättspraxis att dra gränserna. Och eftersom varje fall kan se lite olika ut är det svårt att säga något generellt, säger Anette Ben Naceur till Arbetet. 

Anette Ben Naceur menar också att huruvida en egenanställd har en anställning hos ett anställningsbolag eller inte spelar egentligen ingen roll i frågan. Utan när det kommer till rätten att få ersättning från a-kassan handlar det i stället om personen är företagare eller anställd, då uppdragstagare inte finns.