Annika Sundén

Arbetsmarknad

Antalet ungdomar som lever i arbetslöshet minskar. Minskningen har pågått under flera års tid och i oktober beräknades antalet ungdomar inskrivna hos Arbetsförmedlingen till 48 000. 

I ett pressmeddelande signerat Arbetsförmedlingen publicerat under tisdagen förra veckan konstateras det att arbetslösheten bland unga fortsätter att minska. Antalet unga arbetslösa har minskat kontinuerligt de senaste åren och i månadsslutet av oktober beräknades antalet unga i arbetslöshet till 48 000.

Antalet arbetslösa ungdomar fortsätter att minska

I statistiken som Arbetsförmedlingen presenterar i pressmeddelandet kan man se att arbetslösheten bland unga i åldrarna 18-24 fortsätter minska. I oktober föregående år beräknades antalet unga inskrivna hos Arbetsförmedlingen till 55 000, en siffra som fram till och med oktober i år har minskat med 7 000. 

Andelen arbetslösa ungdomar beräknades till 10,3 procent förra året, en siffra som i slutet på oktober i år minskat ned till 8,8 procent. 

En effekt av arbetsgivarnas minskade krav

Annika Sundén är analyschef på Arbetsförmedlingen och menar att det har blivit lättare för unga att ta sig in på arbetsmarknaden i och med arbetsgivarnas sänkta krav. Speciellt i en arbetsmarknad som präglas av arbetskraftsbrist. 

Majoriteten av unga är arbetslösa under kortare perioder till skillnad från andra åldersgrupper och befinner sig i anställning respektive arbetslöshet om vartannat. 

[Ads1]

Fler arbetslösa bland unga män

I en jämförelse mellan könen visar Arbetsförmedlingen att arbetslösheten sjunker för unga män i snabbare takt än för unga arbetslösa kvinnor. Samtidigt är unga män arbetslösa i högra utsträckning än unga kvinnor. 

Upp till sex av tio arbetslösa ungdomar fortsätter vara män och enligt statistiken var 10,3 procent av de arbetslösa ungdomarna män medan 7,3 procent utgjordes av kvinnor i slutet av förra månaden. 

44 procent av ungdomarna inskrivna hos Arbetsförmedlingen är utrikesfödda och bland ungdomarna som helhet beräknades 11 700 ha varit arbetslösa under ett år eller mer. 

Ungdomarna utan utbildning har det svårast

Annika Sundén menar vidare att bland de ungdomar som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden är bristen på utbildning en gemensam nämnare. För ungdomarna med en färdig gymnasieutbildning är situationen lättare. 

Den totala arbetslösheten bland åldrarna 16-69 år beräknades i slutet på oktober till 6,9 procent. En minskning med fem procentenheter från i fjol.