En bild på arbetsdomstolens skyltArbetsdomstolen anser att Peab brutit mot rådande kollektivavtal och ska betala skadestånd. Foto: Roland Magnusson / Shutters

Lön och villkor

Peab vägrade att lämna ut lönelistor och personuppgifter på sina anställda till Seko. Nu anser Arbetsdomstolen att Peab bröt mot kollektivavtalet och tvingas därför betala ett skadestånd till Seko på 50 000 kronor.

2016 ville fackförbundet Seko få ut lönelistor med tillhörande namn och personnummer på alla anställda hos byggbolaget Peab, oavsett om de var medlemmar eller ej. Peab sade nej och hänvisade till rådande PUL, personuppgiftslagen.

Info! PUL avskaffades våren 2018 och ersattes av GDPR.

Nu har Arbetsdomstolen granskat ärendet och man menar att det inte alls stridit mot dåvarande personuppgiftslagen. Istället har man nu brutit mot kollektivavtalet och tvingas betala skadestånd på 50 000 kronor och rättegångskostnader på 380 000 kronor.

Erbjöd Seko avidentifierade löneuppgifter

Peab ville inte gå med på att ge ut uppgifter innehållandes både namn och personuppgifter däremot sade man att Seko kunde få avidentifierade lönelistor. Det var Seko dock inte intresserade av. Peab försökte även få Seko att tala om vilka som är medlemmar men det ville förbundet inte tala om då sådan information kan missbrukas av en oseriös arbetsgivare.

Seko hävdade att lönegranskningsuppdraget omfattade alla, oavsett om man var medlem i facket eller inte. 

Lönerna som sätts baseras på flera olika kriterier och varje anställd placeras i en löneklass utifrån sin branschvana och sina kunskaper. Utan uppgifter som namn och personnummer skulle Seko inte kunna få reda på om en person har fått rätt lön eller inte och då kan man inte följa kollektivavtalet och granska lönerna.

[Ads1]

Byggnads ställer sig positivt till beslutet

Fackförbundet Byggnads ställer sig positivt till Arbetsdomstolens beslut. Förbundets avtalssekreterare Torbjörn Hagelin tror nämligen den kan ha betydelse när det kommer till byggavtalets område.

– Domen är principiellt viktig, säger Torbjörn Hagelin, till Byggnadsarbetaren.