Blå arbetsförmedlingsskylt med text, med tidningsställ i bakgrunden.Svenska arbetsmarknaden blev allt svagare i slutet av 2023, samtidigt som antalet långtidsarbetslösa faktiskt sjönk. Det visar Arbetsförmedlingens senaste siffror. Foto: Jeppe Gustafsson/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen har sammanfattat läget på arbetsmarknaden för 2023 och kan konstatera att året avslutades med ökande arbetslöshet och varseltal samtidigt som antalet lediga jobb sjönk. Detta till trots så minskade långtidsarbetslösheten under 2023, men prognosen är att dessa siffror snart kommer börja stiga igen.

Enligt Arbetsförmedlingens senaste siffror var cirka 349 000 personer inskrivna som arbetslösa i slutet av 2023. Året avslutades därmed med en allt svagare arbetsmarknad, där arbetslösheten och varslen steg samtidigt som antalet lediga jobb blev färre.

Flera branscher drabbade av det ekonomiska läget

Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen, konstaterar att det tuffare ekonomiska läget i stort så klart har varit en påverkande faktor. Byggbranschen har drabbats särskilt hårt, men enligt Samakovlis har de även sett att branscher som är beroende av hushållens konsumtion, som hotell och restaurang samt handeln, har påverkats av det ekonomiska läget.

Långtidsarbetslösheten minskade 2023

Den svagare arbetsmarknaden till trots så minskade ändå antalet långtidsarbetslösa under förra året. I december 2023 hade cirka 139 000 personer (inskrivna som arbetslösa) varit utan arbete i 12 månader eller mer, vilket är en minskning med drygt 8 000 personer jämfört med samma månad 2022.

Prognosen är stigande långtidsarbetslöshet i takt med ännu svagare arbetsmarknad

Trots den positiva trenden gällande långtidsarbetslösheten under 2023 är Arbetsförmedlingens prognos fortfarande att dessa siffror kommer att börja stiga igen i takt med att arbetsmarknaden blir ännu svagare framöver.

Eva Samakovlis menar att situationen för långtidsarbetslösa kommer bli allt svårare, framför allt för personer som saknar längre utbildning.

− För att undvika att långtidsarbetslösheten biter sig fast och samtidigt förbättra kompetensförsörjningen behöver fler ta del av utbildningsinsatser, sammanfattar hon i ett pressmeddelande.