Kuber med figurer på runt om ett förstoringsglas.Trygghetsfonden TSL beviljade omställningsstöd till drygt 20 000 personer förra året. 94 procent fick nytt jobb eller hittade en ny lösning, vilket är en historiskt hög nivå. Foto: Andrii Yalanskyi/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Många delar av arbetsmarknaden är i fortsatt stort behov av arbetskraft med rätt kompetens, trots lågkonjunktur och stigande konkurssiffror. Och allt fler får jobb via omställningsstöd, framför allt äldre över 60 år. Enligt Trygghetsfonden TSL finns det efterfrågan i samtliga branscher. Det rapporterar DN/TT.

Under 2023 beviljades strax över 20 000 personer omställningsstöd från TSL, vilket är en ökning med ungefär 140 procent jämfört med föregående år. TSL fick under 2023 hantera effekterna av totalt 394 konkurser i anslutna företag, vilket är 84 procent fler än under 2022.

Men även om det ekonomiska läget är tufft har TSL noterat en fortsatt stark efterfrågan på arbetsmarknaden. Enligt TSL:s vd Caroline Söder är det många företag som söker kompetenta yrkesarbetare, i alla branscher. Hon tillägger att det även gäller för åldersgrupper över 60 år.

94 procent får nytt jobb eller hittar annan lösning – historiskt hög siffra

I åldersgruppen 60 plus ligger snittiden för att få nytt jobb eller hitta en annan lösning på 114 dagar. Av de deltagare som är över 60 år hittar 8 av 10 en ny lösning. I åldersgruppen 40–49 år tar det i snitt 111 dagar att få nytt jobb eller hitta en annan lösning, medan snittiden ligger på under 100 dagar bland deltagare under 40 år.

För hela 2023 låg andelen som hittade en ny lösning på hela 94 procent, vilket enligt TSL är en historisk hög siffra. Caroline Söder konstaterar att det är glädjande att se att de allra flesta faktiskt kommer ut på arbetsmarknaden igen eller hittar en annan lösning relativt snabbt, oavsett ålder, vilken bransch man tillhör och var i landet man bor.

Över hälften av ansökningarna kommer från industri- och handelsanställda

Över hälften av de ansökningar som har kommit in till TSL har kommit från anställda inom handeln och industrin. Majoriteten (59 procent) av alla ansökningar kommer från män, vilket skiljer sig från trenden när det gäller (godkända) ansökningar hos CSN där de flesta är kvinnor.