Närbild på person som sitter vid skrivbord med miniräknare och dator.ISF har gjort en granskning som visar att fler jobbar längre efter åldershöjningen i pensionssystemet. Men möjligheten att välja har främst blivit större för en resursstark grupp. Foto: fizkes/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Enligt en granskning av ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) har allt fler 61- och 67-åringar fortsatt att jobba sedan åldersgränserna i pensionssystemet höjdes 2020. Trenden varierar dock mellan olika grupper, där möjligheten att välja har ökat för vissa och faktiskt minskat för andra. Det skriver Publikt.

2020 höjde man åldersgränserna i pensionssystemet, där den lägsta pensionsåldern gick från 61 till 62 år och åldersgränsen för rätten att stanna kvar i en anställning gick från 67 till 68 år. ISF kan efter en granskning konstatera att 61-åringar och 67-åringar jobbar i större utsträckning efter höjningen.

67-åringar som fortsätter arbeta är ofta höginkomsttagare

Enligt Stefanie König, projektledare för ISF:s rapport, har de dock sett att de som tog ut pension vid 61 år innan åldershöjningen trädde i kraft ofta hade en svagare ställning på arbetsmarknaden, lägre utbildningsnivå och lägre inkomster. De som har fortsatt att jobba efter 67 är däremot ofta höginkomsttagare med högre utbildning.

Möjligheten att välja mellan pension och arbete har med andra ord framför allt blivit större för en resursstark grupp och minskat för en resurssvag.

Fler avvaktar med tjänstepension

I rapporten framgår det även att allt fler avvaktar med att ta ut sin tjänstepension. Man har även sett att försörjningen genom ersättning från Försäkringskassan och a-kassan ökade i alla åldersgrupper under 2020, men enligt ISF är det framför allt effekterna av pandemin som ligger bakom det.

Stefanie König säger i ett pressmeddelande att de inte ser några tydliga tecken på att arbetslösheten ökar när möjligheten till allmän pension tas bort. Men att de däremot har sett att personer som redan fick ersättning från a-kassan blir kvar längre i den situationen.

Bör följa upp kommande åldershöjningar

ISF menar att man inte ska dra några långtgående slutsatser av resultaten i rapporten inför de åldershöjningar som kommer göras framöver. Däremot anser myndigheten att både den andra och tredje höjningen bör följas upp, eftersom de berör en äldre och större grupp.