maria mindhammarArbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark arbetar med att få myndigheten på fötter efter ett tufft år. Foto: Johan Karlberg/Arbetsförmedlingen och Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Arbetsmarknad

800 miljoner kronor mer för förvaltningsanslaget. Det begär Arbetsförmedlingen i sitt budgetunderlag för år 2021. Den växande strukturella arbetslösheten anges som en orsak, liksom att hålla arbetsmarknadspolitiska insatser på en rimlig nivå, skriver SvD Näringsliv.

I regeringens budget för 2021 är 6,8 miljarder kronor avsatta till Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag. Men det räcker inte, enligt myndigheten själva.

Därför begär Arbetsförmedlingen ytterligare 800 miljoner kronor till förvaltningsanslaget i årsbudgeten för 2021, det vill säga totalt 7,6 miljarder. Det skriver myndigheten i sitt budgetunderlag för åren 2021–2023.

Den höjning av det sammanlagda anslaget som Arbetsförmedlingen begär för aktivitetsstöd och arbetslöshetsersättning nästa år är 4 miljarder kronor.

Behövs pengar till arbetsmarknadspolitiska insatser

Det är framför allt till insatser inom arbetsmarknadspolitiken som pengarna behövs. Det handlar till exempel om att hålla en rimlig nivå på arbetsmarknadsutbildningar och anställningar med stöd.

Pengarna behövs också för att erbjuda sysselsättning, stöd och aktivitet till personer som varit sjukskrivna men inte längre får sjukpenning beviljat.

Arbetsförmedlingen förutser att den strukturella arbetslösheten kommer att öka, som följd av att arbetslösheten har ökat totalt sett. Strukturell arbetslöshet är att skillnaden mellan efterfrågan och utbudet på arbetskraft är mycket stor, vilket kan leda till en långvarig period av arbetslöshet.

Utrikesfödda kvinnor drabbas värst

I sitt budgetunderlag skriver Arbetsförmedlingen att antalet arbetslösa som har stort behov av stödinsatser kommer att vara den högsta på ett tjugotal år. Framför allt handlar det om att gruppen utrikesfödda invånare som bara har förgymnasial utbildning kommer att bli större framöver. Det är alltså de som kommer att drabbas mest av den stigande långtidsarbetslösheten.

”Den grupp som bedöms drabbas allra hårdast är utrikes födda kvinnor som saknar gymnasieutbildning”, skriver Arbetsförmedlingen i budgetunderlaget.

Arbetsförmedlingen har förlorat personal och kontor

Arbetsförmedlingen har ett tufft år bakom sig, med neddragning i budgeten, varsel av 13 000 anställda och nedläggning av 132 kontor. Nu planerar myndigheten att återinföra vissa av kontoren som tidigare skulle läggas ner, men i de flesta fall kvarstår beslutet om nedläggning.

Cirka 3 200 personer har avslutat sin anställning hos Arbetsförmedlingen sedan början av fjolåret. 1 500 har sagt upp sig på eget initiativ och 823 har blivit uppsagda. Många anställda har också valt att avsluta tillfälliga anställningar eller gå i pension.