anders ljungbergEnligt Anders Ljungberg

Arbetsmarknad

På flera håll i Sverige har arbetslösheten bland ungdomar ökat, för första gången sedan 2013. Unga med osäkra anställningar utgör en stor del av de inskrivna på Arbetsförmedlingen under september, skriver Arbetet.

Under sommaren ökade arbetslösheten i Sverige. 353 000 personer var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i september, vilket är 11 000 fler än för ett år sedan.

Något nytt för i år är att arbetslösheten ökar även bland unga, om än ganska långsamt. 49 000 unga mellan 18 och 24 år var inskrivna som arbetslösa i slutet av september. Det motsvarar 9,1 procent av arbetskraften i den målgruppen, och är 700 fler än september 2018.

Unga med osäkra anställningar varslas först 

Det här är första gången som ungdomsarbetslösheten stiger sedan 2013. Det menar Anders Ljungberg, som är enhetschef på Arbetsförmedlingens analysavdelning.

En stor del av siffrorna handlar om unga som har osäkra anställningar. När arbetsgivarna drar ner på arbetskraft är det då de unga som först förlorar jobbet.

Stor geografisk skillnad på ungdomars arbetslöshet

Det finns dock en geografisk skillnad. Ungdomsarbetslösheten minskar i lika många län som den ökar. Flest unga är arbetslösa i Gävleborg, där siffran är 14,3 procent. I Stockholm är siffran den lägsta, nämligen 6,5 procent.

Störst ökning av ungdomars arbetslöshet skedde i Södermanland. Från 1 803 arbetslösa ungdomar förra året har siffran ökat med 16,7 procent, till 2 104 personer.

– Nu krävs insatser för att motivera unga att studera. Yrkesinriktade gymnasieutbildningar leder ofta till jobb, säger Anders Ljungberg.

Det ekonomiska läget är sämre

Den här utvecklingen är ett tecken på en svalnande ekonomi, skriver Arbetet. Det märks även på antalet uppsägningar, som i år är betydligt högre än i september ifjol. Hos vissa aktörer har uppsägningarna ökat till nästan det dubbla, enligt omställningsorganisationerna TSL och TRR.