Tecknad figur med portfölj som tar steg upp mot stor tumme upp.På ett år har arbetslösheten i Sverige minskat kraftigt, och man ser en fortsatt positiv utveckling i hela landet. Foto: eamesBot/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

I juli minskade antalet långtidsarbetslösa med 31 000 personer jämfört med samma period förra året, enligt siffror från Arbetsförmedlingen. I juni gick även arbetslösheten bland unga ner med 30 procent jämfört med juni 2021, och ligger nu på den lägsta siffran sedan 2008. Det skriver Publikt.

Under det senaste året har arbetslösheten i Sverige gått ner från 7,9 till 6,7 procent, och enligt Arbetsförmedlingens statistik har både långtidsarbetslösheten och arbetslösheten bland landets unga minskat kraftigt.

31 000 färre långtidsarbetslösa i juli 2022 jämfört med förra året

Glädjande nog har man alltså sett en fortsatt positiv utveckling när det gäller långtidsarbetslösheten, även om siffrorna fortfarande är högre än önskvärt. I juli låg antalet personer som varit utan arbete i minst 12 månader på 159 000, vilket är 31 000 färre än i juli 2021.

Mellan juni 2021 och juni 2022 gick antalet arbetslösa ungdomar ner med 30 procent. I juni förra året låg siffran på 9,6 procent och i juni i år på 7,5 procent, och enligt regeringen är detta den lägsta siffran sedan 2008.

Långtidsarbetslösheten bland ungdomar har minskat med 24 procent på ett år.

Totalt 340 000 arbetslösa i slutet av juli

I slutet av juli var cirka 340 000 personer inskrivna som arbetslösa, vilket enligt Arbetsförmedlingen är 69 000 färre än motsvarande period 2021. Myndigheten redovisar dock att arbetslösheten gick upp något mellan maj och juni i år, men tillägger att detta är en normal säsongsvariation. Den främsta orsaken till uppgången just under vår/sommar är att många som avslutat sina studier skriver in sig som arbetssökande.

Stor efterfrågan på arbetskraft

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S) konstaterar i ett pressmeddelande att utvecklingen på Sveriges arbetsmarknad är mycket positiv just nu, där arbetslösheten går ner över hela landet. De har sett att ” de ungas branscher”, till exempel besöksnäringen, handeln och restaurangbranschen, har gjort en stark återhämtning efter pandemin och att det finns stor efterfrågan på arbetskraft.