Klädbutik utan kunder.Det tuffa ekonomiska läget har fått konsumenterna att hålla hårdare i plånboken, i vilket är en av orsakerna till den stora varselökningen inom handeln. Foto: Veja/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Antalet varsel har ökat inom flera branscher och bland de hårdast drabbade är anställda inom handeln, enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. Mellan januari och juni i år varslades 4 500 handelsanställda, vilket kan jämföras med 1 650 anställda motsvarande period förra året. Det skriver Handelsnytt.

Det tuffare ekonomiska läget påverkar våra köpvanor, vilket troligtvis är en förklaring till den stora ökningen av antalet varsel just inom handeln. Det är bara inom vård och omsorg, och även i tillverkningsbranscherna som varselnivåerna är högre.

Agneta Mattsson, kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingens analysavdelning, konstaterar att de ser en tydlig ökning av varsel i år.

– Det kan bero på den sämre konjunkturen, som påverkar vissa företag som inte har så bra bärkraft och är känsliga för den höga inflationen, säger hon till Handelsnytt.

Antalet varsel tre gånger så många som förra året

Under perioden januari–juni i år varslades tre gånger så många handelsanställda än under samma period 2022. Precis som Handelsnytt påpekar så har årets siffror påverkats av att företaget Humana blev av med sitt tillstånd och fick lov att varsla 12 000 anställda.

Det ska dock tilläggas att antalet varsel har ökat markant på hela arbetsmarknaden. Bara under årets första halva varslades över 40 000 personer om uppsägning, vilket kan jämföras med 30 000 personer under hela förra året.

Varsel leder inte alltid till uppsägning

Det är viktigt att komma ihåg att varsel inte alltid behöver leda till en uppsägning, utan arbetsgivaren och facket kan i många fall lösa situationen på ett bättre sätt.

När det gäller Handels är det framför allt förbundets lokala avdelningar som sköter förhandlingarna vid varsel. Är du medlem i Handels och har blivit varslad, eller om du känner dig orolig för att bli varslad, har du även möjlighet att kontakta deras rådgivningstjänst Handels Direkt för att få vägledning.