Man har ont i huvudet efter mycket arbeteDen höga arbetsbelastningen som många upplever kan leda till stress. Foto: Elnur/Shutterstock.com

Arbetsrätt

Unionens arbetsmiljöbarometer visar att många svenska tjänstemän har en för hög arbetsbelastning som ofta leder till stress. I längden kan stressen leda till ohälsa och för att undvika det menar fackförbundets ordförande Martin Linder att chefer och arbetsgivare måste ta sitt ansvar och arbeta för en bättre arbetsmiljö. 

Varje år genomför Unionen en arbetsmiljöbarometer för att ta reda på hur arbetsmiljön verkligen är runt om i landet. I år var inget undantag.

Fackförbundet kan konstatera att nästan var femte skyddsombud anser att den psykosociala arbetsmiljön är dålig. Många arbetare känner av en ökad stress och hög arbetsbelastning uppges vara den främsta orsaken till det. Även omorganisationer, otydlighet vad gäller ansvar och bristande ledarskap är faktorer som har lett till ökad stress.

Arbetsgivare och chefer måste ta sitt ansvar

Unionens ordförande Martin Linder anser att landets chefer och arbetsgivare har ett ansvar för att motverka ohälsa. För att detta ska vara möjligt krävs det dock att arbetsgivaren har rätt förutsättningar i form av kunskap, resurser och framför allt tid.

I dagsläget finns det mycket att göra. Arbetsbarometern visar nämligen att arbetsmiljöarbetet successivt har minskat. Var tionde skyddsombud menar att det inte sker något arbetsmiljöarbete överhuvudtaget på deras arbetsplatser.

Stressforskaren Göran Kecklund säger till Dagens Nyheter att han tror att arbetsgivarna har bristande kunskaper i arbetsmiljöarbete. Dessutom tror han att många chefer dessutom är pressade och därför uteblir arbetet.

Onormal trötthet är tecken på för hög arbetsbelastning

Som arbetstagare finns det flera signaler som tyder på att arbetsbelastningen på jobbet är för hög. Bland annat onormal trötthet, sömnproblem och svårigheter att tänka på annat än arbetet.

Även depression, högt blodtryck och utmattningssyndrom kan vara tecken på att belastningen är för hög på arbetsplatsen. Göran Kecklund uppmanar människor som upplever dessa besvär att prata med sin chef. Ofta kan det vara viktigt att få avlastning snabbt.