Högar med pengar och miniatyrmänniskor som vandrar på dem.En god löneutveckling kan vara bättre än hög utbildning, i alla fall om man ser till pensionen. I vissa fall kan det till och med löna sig att börja arbeta direkt efter gymnasiet. Foto: Khongtham/Shutterstock

Lön och villkor

Resultat från en ny analys visar att en hög utbildning inte alltid innebär en hög pension. Det kan skilja så mycket som 20 000 kronor mellan personer med fyra års utbildning, skriver SvD.

Stora klyftor mellan olika pensionskuvert har uppmärksammats i Swedbanks senaste analys. Anledningarna till klyftorna är flera och analysen lyfter bland annat inkomst, arbetslivets längd och löneutveckling som några av de främsta orsakerna.

Pensionen grundas på inkomst

Pensionen grundas på den totala inkomst som en person haft under sitt arbetsliv. Det innebär att ju högre lön en person har har haft under sitt arbetsföra liv, desto högre blir också pensionen.

Men det är inte bara yrkesval och utbildning som spelar roll.

Löneutveckling viktigare än utbildning

Löneutvecklingen i olika typer av yrken skiljer sig åt och ibland är skillnaderna så stora att utbildning helt enkelt inte är en lönsam investering, sett till pensionen. Exempelvis är det en stor klyfta mellan löneutvecklingen för en förskollärare och en IT-analytiker.

Löneutvecklingen under 20 år ligger för en IT-analytiker, enligt Swedbanks beräkningar, i snitt på runt 13 000 kronor högre än motsvarande för en förskollärare.

Eftersom förskolläraren både har en sämre ingångslön än IT-analytikern och dessutom en sämre löneutveckling blir skillnaderna i pensionskuverten stora.

I vissa fall bättre att jobba direkt efter gymnasiet

Enligt beräkningar från Swedbank är en bra löneutveckling i flera fall viktigare än en bra ingångslön. Arbetslivets längd har också betydelse för pensionen. Om man endast ser till pensionen kan det därför i vissa fall vara mer lönsamt att börja jobba direkt efter gymnasiet, menar Madelén Falkenhäll.

– Att börja jobba direkt efter gymnasiet med ett jobb där löneutvecklingen är god kan ge en högre pension än ett jobb som kräver akademisk utbildning men som har en sämre löneutveckling sett över hela arbetslivet.