ekonom arbetar framför laptop vid skrivbord på kontorVad du tjänar på ditt första ekonomjobb beror på flera olika faktorer. Foto: Roman Samborskyi/Shutterstock.com

Lön och villkor

Ingångslönerna för ekonomer ligger över rekommendationen från facket, skriver Civilekonomen. Vad du som nyutbildad kan tjäna på ditt första jobb varierar dock beroende på vart du söker jobb och vilken typ av tjänst det handlar om.

Fackförbundet Akavia har tittat på ingångslönerna för sina medlemsgrupper. De konstaterar att ingångslönerna ligger över förbundets rekommendation och håller en ganska jämn nivå, men med vissa mindre skillnader.

IT-akademiker har den högsta ingångslönen av medlemmarna, det vill säga 31 800 kronor i månaden. Därefter kommer ekonomer med 31 000 kronor – en tusenlapp högre än förra året. Lägst ingångslön bland yrkesgrupperna har kommunikatörer, där snittet ligger på 27 800 i månaden.

För jurister och samhällsvetare ligger ingångslönerna på 30 300 respektive 30 000 kronor i månaden.

Lägre ingångslön inom staten än privat och kommunala jobb

För ekonomernas del skiljer sig ingångslönen ganska mycket mellan olika branscher och delar av landet. Lönerna är till exempel högre i Stockholm än i Göteborg, och i stället lite lägre i Malmö och Lund. I norra Sverige ligger lönerna lite högre än riksgenomsnittet, men i övriga Sverige är de lägre.

Ekonomjobb inom staten ger i regel en lägre ingångslön än i kommuner och privata företag. Men det behöver å andra sidan inte betyda att de statliga jobben bara har nackdelar, påpekar Akavias löneexpert Sören Lundgren.

– Många som exempelvis söker sig till Riksskatteverket stannar ett par år för att göra erfarenheter och knyta kontakter som blir värdefulla senare i karriären.

Stor löneskillnad mellan branscher och första jobb

Ser man till branscherna ligger bankernas ingångslöner för ekonomer på 30 000 kronor. Men beroende på vilken tjänst du har kan lönen skilja sig åt. En analytiker har till exempel högre ingångslön än en privatrådgivare.

Ett vanligt första jobb är som revisorsassistent på en byrå. Ingångslönen ligger då kring 26 000, men om man kommer vidare i revisorskarriären kan man vänta sig betydligt högre löner.

Den ekonom som lyckas få ett jobb som managementkonsult efter examen kan vänta sig den största ingångslönen, kring 34 000 kronor. Då krävs dock oftast att man har med sig andra erfarenheter, antingen från utbildningstiden eller tidigare arbeten.