Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkringar och a-kassa är något som används flitigt vid tillfällig arbetslöshet. Många kan däremot få vänta länge på utbetalning av detta. Anledningen är att arbetsgivarna inte skrivit det intyg som krävs för utbetalning av ersättning. För att undvika att hamna i en situation där du står utan både a-kassa och inkomstförsäkring bör du därför se till att intyget ges i tid. 

Arbetsgivarintyget bevisar din anställning

För att få ut inkomstförsäkring och a-kassa krävs det ett arbetsgivarintyg. Där ska det framgår hur länge du varit anställd och hur mycket du jobbat per vecka. Arbetsgivaren kan fylla i denna information elektroniskt. Då är det även möjligt att kontrollera att uppgifterna stämmer, innan intyget skickas in. 

Tips! En inkomstförsäkring kompletterar a-kassan och är därför beroende av att ett arbetsgivarintyg lämnas. Dessutom måste du varit medlem i en inkomstförsäkring i minst 12 månader innan du har rätt till ersättning. Om du inte har någon inkomstförsäkring kan du jämföra olika inkomstförsäkringar för att hitta rätt för dig. 

Meningen med intyget är delvis att det ska framgå orsak till avslutad anställning. Den viktigaste delen är däremot den arbetade tiden för att se att arbetstagaren har jobbat timmarna som krävs för inkomstförsäkring. Detta är minst 80 timmar i månaden under de senaste 12 månaderna. Därefter kan din inkomstförsäkring betalas ut, då kriterierna visats vara uppfyllda.

Det kan dröja flera månader innan intyg ges ut

Enligt lag är arbetsgivare skyldiga att lämna ett arbetsgivarintyg på begäran. Trots detta får många arbetslösa vänta länge på sitt intyg. Ibland kan det ta månader innan det ges ut och det blir för många aktuellt att ta kontakt med sina fackförbund för att få hjälp. Trots att facket hjälper till kan processen dröja innan arbetsgivaren skriver ett intyg. 

Tänk på! Genom att teckna en facklig inkomstförsäkring får du både ersättning vid arbetslöshet samt kan få hjälp vid konflikter med din nuvarande eller tidigare arbetsgivare. Vill du inte vara medlem i facket ska du istället teckna en privat inkomstförsäkring

Det går att fråga sig varför arbetsgivare i princip struntar i att skriva arbetsgivarintyg. I vissa fall beror det helt enkelt på lathet. I andra fall är det inte ovanligt att agerandet beror på ett hämndbegär. När det varit konflikter kopplade till en avslutad anställning brukar arbetsgivare på något sätt vilja straffa den tidigare anställde. 

Gardera dig för att få din inkomstförsäkring

För att slippa bli drabbad av ett fördröjt intyg och på så sätt en icke utbetald inkomstförsäkring finns det sätt du kan gardera dig på. 

  1. Håll kontakt med facket. Är du medveten om att du vill avsluta din anställning bör du kontakta ditt fackförbund för att få reda på vad som bör tänkas på innan du säger upp dig. 
  2. Skriv avtal om utfärdat arbetsgivarintyg. Se till att arbetsgivaren skriver ett avtal med en förbindelse att utfärda ett arbetsgivarintyg senast en viss tid efter avslutad anställning. På så sätt har ditt fackförbund chans att stämma din arbetsgivare om avtalet bryts eller missköts. 
  3. Sköt avslutet professionellt. Avsluta din avställning med god ton och på rätt sätt, för att minimera risken för hämndlysten arbetsgivare.