Inkomstförsäkring

År 2016 blev ett dystert år för Ericsson och många anställda. Redan i mitten av juni kom de första uppgifterna om framtida varsel vilket oroat såväl anställda som fackförbund. Många fackförbund förberedde sig på förhandlingar med Ericsson om hur uppsägningar skulle ske och inkomstförsäkringar förväntades betala ut ersättning till anställda under året. Strax före midsommar kom dessutom beskedet att amerikanska justitiedepartementet granskar Ericsson för misstänkt korruption. Uppsägningarna var ett faktum men trots detta var det oklart var dessa skulle ske. Den första att sägas upp blev VD:n Hans Vestberg som fick lämna företaget med ett avgångsvederlag och lön under uppsägningstiden som uppgår till 28 miljoner kronor. Dock erbjuder Ericsson även avgångspaket till anställda nu när företaget tvingas göra nedskärningar vilket fungerar liknande en inkomstförsäkring. 

För de anställda på Ericsson har medlemskap i fackförbund och framförallt en bra inkomstförsäkring blivit oerhört viktigt. Anställda på företaget har beskrivit att stämningen på arbetsplatsen är orolig just eftersom beskeden varit oklara gällande uppsägningar. De anställda som investerat i en inkomstförsäkring har åtminstone känt sig någorlunda trygga. 

Ericsson erbjuder för första gången på länge ett frivilligerbjudande

Det avgångspaket som Ericsson erbjöd till de anställda bestod av tre delar. Delvis fick den anställde som tog paketet en arbetsbefriad uppsägningstid och delvis ett avgångsvederlag som ges som en klumpsumma. Dessa delas ut oavsett om personen i fråga lyckas få ett nytt jobb eller inte. Om en anställd accepterade avgångspaketet är den alltså garanterad dessa två villkor. Den tredje delen av avgångspaketet är en slags inkomstförsäkring som innebär att om den som tar paketet inte fått en ny anställning inom en viss tid får den ytterligare ett antal månadslöner. Det ingår även coachning och support i arbetssökandet från Trygghetsrådet. Enligt information kan uppsägningstiden variera mellan fyra och tolv månader och maximalt kan den som frivilligt tar avgångspaketet få två årslöner. Anställda på Ericsson hade tills den 18 november 2016 på sig att ansöka om avgångspaketet. 

Nackdelen med avgångspaketet är att en stor del av klumpsumman som delas ut försvinner i skatt. Dessutom är den inte pensionsgrundande vilket gör att det kan drabba pensionen negativt. Dock är en vanlig inkomstförsäkring inte heller pensionsgrundande.

Ericsson är ett exempel på hur viktigt inkomstförsäkring är

Vad allmänheten framförallt tar med sig efter Ericssons tuffa år är vikten av skydd mot arbetslöshet. I Sverige är skyddet mot arbetslöshet omfattande genom bland annat den statliga lönegarantin som gäller om en arbetsgivare går i konkurs, samt genom möjligheten att bli medlem i en a-kassa och teckna en inkomstförsäkring.

”Med en bra inkomstförsäkring vet man att man har något slags skydd mot arbetslösheten. Det hade varit svårt att klara sig på enbart a-kassa om man blev uppsagd och just därför känns min inkomstförsäkring som en väldigt bra investering nu när arbetsmarknaden är så orolig. Det är klart att det inte känns bra att oroa sig över att bli uppsagd men det hade känns ännu värre att även behöva oroa sig för om man har råd att betala hyran de kommande månaderna” 

En inkomstförsäkring är viktigt oavsett om du känner dig trygg med din anställning eller inte. Ericsson gick från att vara ett av Sveriges största bolag med ett börsvärde på 1 800 miljarder kronor och runt 40 000 anställda i Sverige till att i dagsläget ha ett börsvärde på mindre än 200 miljarder och cirka 15 000 medarbetare i Sverige. En förutsättning för att ha rätt till ersättning från en inkomstförsäkring är att du uppfyller kvalifikationstiden. Generellt innebär den att du måste varit med i inkomstförsäkringen i minst 12 månader innan du har rätt till ersättning vid arbetslöshet. Arbetsmarknaden är för tillfället ganska osäker gällande de flesta branscher eftersom fler och fler arbeten blir automatiserade, därför blir en inkomstförsäkring en allt viktigare investering. Vill du teckna en inkomstförsäkring bör du börja med att jämföra inkomstförsäkringar för att hitta den bästa för dig.