Inkomstförsäkring

Att bli arbetslös kan vara en mycket främmande situation. I Sverige finns lagen om anställningsskydd. Det är en speciell lag som skyddar dina rättigheter. Utöver detta finns det även inkomstförsäkringar. En sådan försäkring ger dig ekonomisk ersättning om du förlorar ditt jobb. Att veta vad inkomstförsäkringar samt lagen om anställningsskydd (LAS) gör, kan vara gynnande för att du ska få de bästa villkoren om du förlorar arbetet. 

Så påverkar LAS dig om du blir av med arbetet

Det finns flera sätt som du kan bli av med ditt jobb på. Ibland sker det ofrivilligt och i vissa fall av egen vilja. Oavsett omständigheterna kan lagen om anställningsskydd påverka dig. Regleringarna i LAS är fasta. Därför kan det vara tryggt att ha någon typ av säkerhet. Inkomstförsäkringar är speciellt utformade för dig som förlorat ditt jobb. Detta på grund av att LAS i vissa fall kan vara till stor hjälp, i andra fall kan det kännas som att lagen går emot dig. Detta beror på anledningen till din arbetslöshet. 

Uppsagd provanställning

Om du blir uppsagd under din provanställning, måste arbetsgivaren underrätta dig minst två veckor i förväg. På så sätt kan du hinna förbereda dig för din arbetslöshet och söka nytt jobb. Negativt med uppsägning under provanställning är att du inte kan göra så mycket åt det. Arbetsgivare, och även arbetstagare, har rätt att avsluta en provanställning utan att behöva ge betydliga skäl. I detta fall kan en inkomstförsäkring backa upp din ekonomi, i och med att den hastigt kan förändras. 

Uppsagd på grund av arbetsbrist

Att bli uppsagd sker lagligt under två grunder – uppsagd på grund av arbetsbrist eller uppsagd på grund av personliga skäl. Om du blir av med ditt jobb på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren kunna visa att det finns ekonomiska eller organisatoriska skäl till arbetsbristen. En utgångspunkt för vem som ska bli uppsagd vid arbetsbrist är hos de flesta ”sist in, först ut”. Du har sju dagars karens, sju dagar från att du blivit uppsagd, innan du får inkomstförsäkring. Du får även förtur hos samma företag. Lediga tjänster hos företaget har du förtur till i nio månader om du varit anställd i minst tolv månader under de senaste tre åren. 

Avskedad

Avskedad blir du om din arbetsgivare anser att du gjort grova fel. Detta kan exempelvis vara att du begått ett brott mot arbetsgivaren. I detta fall stängs du av från inkomstförsäkringar i 45 dagar. Du kommer då alltså inte få ut någon ersättning, om du inte kan motbevisa arbetsgivaren att du inte gjort fel. 

Frivillig uppsägning

Om du väljer att säga upp dig själv måste du arbeta tills din uppsägningstid löpt ut. Denna uppsägningstid kan variera men är vanligtvis minst en månad. Anledningen till uppsägning är för många att de vill söka ett nytt och bättre jobb. För att få ut inkomstförsäkring efter en uppsägning måste du sedan vara arbetssökande. Om du har en annan anledning till uppsägning måste du kunna bevisa att du hade goda skäl till att att säga upp dig, för att få ut pengarna.

Inkomstförsäkring ger ersättning vid förlorat jobb

För att du ska få teckna en inkomstförsäkring finns i regel två krav: 

  1. Du är tillsvidareanställd
  2. Du omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS)

En inkomstförsäkring fungerar som ett ekonomiskt skydd om du skulle förlora ditt jobb. Försäkringen kompletterar den ersättning du får från a-kassan. Som arbetslös kan du, med en inkomstförsäkring, få ut upp till 80 % av din tidigare lön. 

Tips! Inkomstförsäkringar kompletterar beloppet du får från a-kassa, vilket maximalt uppstiger till ca 20 000 kr. Genom att teckna en inkomstförsäkring kan du i stället få upp till 80 procent av den tidigare lönen.

Om du inte skulle få ut någon ersättning eller hjälp via dina lagliga rättigheter enligt LAS, kan inkomstförsäkringar komma väl tillhanda. En kombination av lagen och en inkomstförsäkring kan skapa en enorm trygghet för din ekonomi om du skulle bli arbetslös.