En man som går på ett diagram med texten covid-19.Under pandemin har ekonomiskt stöd på över 38 miljarder gått ut till företag i Sverige. Sex miljoner kronor av dem har företaget Elajo använt, men nu väljer de att avsluta korttidspermitteringarna och sätter igång en rekryteringskampanj. Foto: Jirsak/Shutterstock

Ersättning och stöd

Elajo, ett företag inom elinstallationsbranschen, har fått över sex miljoner kronor i korttidsstöd, skriver Elektrikern. Elajo tycker att korttidsstödet har fungerat och kommer nu att sluta använda sig av korttidspermitteringar. Nu söker företaget aktivt efter fler elektriker.

Totalt sett har staten gett svenskt näringsliv närmare 38 miljarder kronor i stöd under 2020. Av dem har cirka 206 miljoner som gått ut som stöd till elinstallationsbranschen och sex miljoner kronor av de total 206 har gått till företaget Elajo.

Tack vare korttidsstödet menar Elajos HR-chef att företaget inte hade några arbetsbristuppsägningar. HR-Chef Frida Ellingsen ser av flera anledningar mycket positivt både på den kortsiktiga lösningen och på framtiden. Nu behöver man rekrytera fler elektriker.

Korttidsstödet har fungerat

Elajos HR-chef, Frida Ellingsen, tycker att korttidsstödet har fungerat. Hon framhåller bland annat den goda kontakten med Tillväxtverket som arbetat mellan Installatörsföretagen, de egna förtroendevalda och facket. Samtidigt var det långa handläggningstider hos Tillväxtverket.

– Det var en del långa handläggningstider hos Tillväxtverket, men det var förståeligt då det var en så pass stor arbetsanhopning, säger Frida Ellingsen.

Hon berättar även att det totalt sett har varit 240 medarbetare på Elajo som påverkats av korttidspermitteringarna.

Korttidsstödet var vad som möjliggjorde för Elajo att inte behöva säga upp några medarbetare på grund av arbetsbrist i pandemin, någonting Frida Ellingsen ser som en vinst. De uppsägningar som ändå skedde hade att göra med strukturella problem, menar hon, någonting som företaget ändå hade behövt se över.

Nu behövs fler elektriker

Efter att ha klarat sig igenom coronakrisen tack vare korttidsstödet ser nu Elajo möjlighet att rekrytera fler elektriker. De anser sig därmed inte längre vara i behov av korttidspermitteringarna.

– Elajo El & Energiteknik har i dagsläget en stark orderingång och har precis inlett en större rekryteringskampanj till flera av våra orter för att möta den ökade efterfrågan, där företaget framför allt söker fler elektriker och säkerhetstekniker, säger Frida Ellingsen.