Vårdpersonal övervakar en lungmonitor på en intensivvårdsavdelning.Vårdförbundet anser att särskild yrkesskicklighet ska premieras för de anställda. Erfarenhet ska löna sig. Därför måste det bli tydligare för arbetsgivare att prioritera lönenivån för de med särskild yrkesskicklighet. Foto: Terelyuk/Shutterstock.com

Lön och villkor

Den kunskap och erfarenhet du har ska spegla den lön du får anser Vårdförbundet. Det befintliga avtalet med Sveriges regioner, kommuner och kommunala bolag ska utvärderas och det kommer att läggas extra fokus på de med kompetens och erfarenhet. Om HÖK-19 sägs upp under december väntar förhandlingar om nya kollektivavtal nästa år, skriver Vårdfokus.

Huvudöverenskommelsen 19 även kallad HÖK-19 är ett avtal som reglerar allmänna anställningsvillkor, lönen och löneprocessen på arbetsplatsen för cirka 90 000 anställda inom vården i Sverige. Men avtalet är sifferlöst. 

Vårdförbundet yrkade på en en löneökning på 10 000 kronor för de som är särskilt yrkesskickliga, något de inte fick igenom på papper med arbetsgivaren. Tanken var att detta skulle lösas lokalt.

Viktigt med specialkompetens inom vården

Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, anser att det under pandemin blivit extra tydligt med vikten av specialkompetens och erfarenhet inom vården. Det är viktigt att ha kollegor med lång erfarenhet som kan hjälpa och handleda nyutbildade och vara drivande i vården.

Sineva Ribeiro anser att HÖK-19 möter det behovet. Under hösten kommer Vårdförbundet att analysera hur verkligheten ser ut och om de med hög kompetens premieras av arbetsgivarna. 

Skickat ut löneenkät till sina medlemmar

Vårdförbundets förhandlingschef, Annelie Söderberg, berättar att Vårdförbundet har skickat ut en löneenkät till sina medlemmar. Där får de besvara frågor om bland annat hur många som bedöms särskilt yrkesskickliga i årets lönerevision och om det gett någon löneökning.

De löneenkäter som har skickats ut tidigare år har visat att HÖK-19 gav de med särskild yrkesskicklighet en löneökning med 1 200 kronor i genomsnitt under första året. Motsvarande siffra under andra året låg på 2 000 kronor. Enligt löneenkäterna har cirka 22 procent av Vårdförbundets medlemmar bedömts som särskilt yrkesskickliga. 

Särskilt yrkesskickliga måste premieras

Särskilt yrkesskicklig är ett nytt begrepp som dök upp först i HÖK-19. De som arbetat länge i vården och hade stor erfarenhet och som skapat trygghet och kontinuitet men som halkat efter i löneökningen skulle premieras genom det nya avtalet.

Nu har tre år passerat och nu ska Vårdförbundet utvärdera hela avtalsperioden och 10 000-kronorsfrågan. Det måste bli tydligare att de med särskild yrkesskicklighet ska premieras och tydligare för arbetsgivarna att prioritera högre lön till de som är särskilt yrkesskickliga för att visa att erfarenhet lönar sig och att de ska vilja fortsätta arbeta.