Inkomstförsäkring

Under tider med hög arbetslöshet kan mångas privatekonomi vara dålig, vilket kan leda till en dålig levnadsstandard. För den som är förutseende går det dock att höja sin levnadsstandard även under tuffare tider genom en inkomstförsäkring. 

Planering ger dig en bättre levnadsstandard

För personer med begränsad inkomst är det viktigt  att vara varsam med pengar. Därför rekommenderas det att läsa tips och råd för hur du kan ta vara på de pengar du har. Att ha begränsat med pengar behöver inte heller betyda att du har en dålig levnadsstandard. Så länge du vet hur du använder pengarna, kan du maximera denna. 

Ett exempel på ett klokt att hantera sina pengar kan vara att öka säkerheten inför framtiden. Exempelvis kan du teckna olika försäkringar, som en inkomstförsäkring som skyddar en viss del av din inkomst vid arbetslöshet.

Inkomstförsäkringar hjälper vid arbetslöshet 

En inkomstförstärkning ger dig en ersättning vid arbetslöshet som motsvarar en del av din förra lön. Att ha en inkomstförsäkring kan vara obetalbart då du vill höja din levnadsstandard även under tuffare tider. Med en inkomstförsäkring får du oftast en ersättning som motsvarar en stor del av din lön, vilket kan göra mycket stor skillnad. 

För att få ersättning från inkomstförsäkringen måste du uppfylla kvalifikationstiden för inkomstförsäkringen. Av denna anledning är det även klokt att gå med i en inkomstförsäkring relativt tidigt så att du verkligen får ersättning när du behöver det.

Välj rätt inkomstförsäkring för dig

För den som ska bli medlem i en inkomstförsäkring så gäller det att välja rätt alternativ. Dels kan du som är medlem i ett fackförbund ha möjlighet att få rabatt på vissa försäkringar. Det är även klokt att om du inte redan är medlem i en A-kassa att först bli det för att få ett grundskydd för din inkomst. Slutligen gäller det att välja rätt försäkring för dig, vilket du kan göra genom att jämföra inkomstförsäkringar. När du ska välja vilken försäkring du vill teckna gäller det att vara förutseende och försöka uppskatta hur mycket av din inkomst du vill behålla om du förlorar ditt arbete.